Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmexplore:column

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

lmexplore:column [2016/01/03 21:17] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Informace o databázovém sloupci ======
 +
 +{{:​lmexplore:​solutionexplorecolumn.png?​direct&​20|}} Detailní pohled na jeden databázový sloupec obsahuje jeho název; datový typ; základní statistické údaje; a také grafické znázornění rozdělení hodnot ve sloupci. Záložku vyvoláme ze záložky [[:​lmexplore:​table|Table]] buď dvojitým kliknutím na některý ze sloupců v seznamu, nebo pomocí tlačítka ''​Show column''​ pro aktuálně vybraný sloupec. ​
 +
 +Všimněme si, že po otevření záložky se tato pridá do stromu otevřených záložek v levé části obrazovky.
 +
 +{{ :​lmexplore:​databasecolumn.hvek.png?​direct&​800 |}}
 +
 +===== Základní informace o sloupci =====
 +
 +Pro číselné hodnoty je spočtena minimální a maximální hodnota, směrodatná odchylka, rozptyl a průměrná hodnota. Pro textové hodnoty je uvedena první a poslední v abecedním pořadí a zbylé statistiky se týkají počtu znaků v hodnotách v tomto sloupci. ​
 +
 +===== Graf hodnot =====
 +
 +Pod základními informacemi nalezneme //XY graf// znázorňující hodnoty pro jednotlivé řádky. Tento graf může být zobrazen pouze pro číselné sloupce. Pomocí volby ''​Show trendline''​ a nastavení řádu polynomu můžeme v grafu nechat spočítat trendovou křivku.
 +
 +===== Četnosti hodnot =====
 +
 +Ve spodní části obrazovky jsou pak četnosti hodnot. Na levé straně je v seznamu přehled všech hodnot spolu s jejich četností. Na pravé straně četnosti jako histogram.  ​
 +
 +Pomocí volby ''​Order by''​ můžeme jak hodnoty v seznamu vlevo, tak i v grafu na pravé straně seřadit podle četnosti (vzestupně nebo sestupně). Volba ''​Zero-based y-axis''​ určuje, zda má být počátek osy Y na 0, nebo má být odvozen z nejnižší hodnoty ve sloupci.
 +
 +{{ :​lmexplore:​databasecolumn.hvek.frequencydesc.png?​direct&​800 |}}
 +
 +===== Oprava základních údajů o sloupci =====
 +
 +Opravu základních údajů o sloupci vyvoláme tlačítkem ''​Edit''​.
 +
 +U sloupců načtených přímo z databáze není obvykle nutné měnit název, ani jejich datových typ. V některých případech může být vhodné zadat ke sloupci poznámku.
 +
 +-----
 +
 +**Související témata:**
 +
 +{{:​lmbase:​seealso.png?​nolink&​32|}} [[:​lmexplore:​table|Záložka s detaily o databázové tabulce]]\\
 +{{:​lmbase:​seealso.png?​nolink&​32|}} [[:​lmexplore:​tabledata|Zobrazení hodnot v tabulce]]\\
 +
  
lmexplore/column.txt · Poslední úprava: 2016/01/03 21:17 (upraveno mimo DokuWiki)