Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmexplore:columnderived

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lmexplore:columnderived [2016/01/03 20:48]
msi
lmexplore:columnderived [2016/12/12 17:11] (aktuální)
msi [Hodnoty vypočtené z geografických dat]
Řádek 29: Řádek 29:
 **Více viz:** [[:​lmexplore:​columnquery|Hodnoty vypočtené vnořeným SQL dotazem]]\\ **Více viz:** [[:​lmexplore:​columnquery|Hodnoty vypočtené vnořeným SQL dotazem]]\\
  
-===== Hodnoty ​odvozené ​analýzy hlavních komponent ​=====+===== Hodnoty ​vypočtené ​geografických dat =====
  
-Dalším typem odvozených sloupců jsou sloupce vzniklé ​jako výsledek [[:​lmianalysis:​pca#​vytvoreni_odvozenych_sloupcu|analýzy hlavní komponent]].+Jsou-li součástí dat i geografické souřadnice bodu (např. místa nehody nebo trestného činu, bydliště hosta...), můžeme je využít pro výpočet dalšího typu odvozených hodnot počítaných na základě geografických relací ​jako např. "​vzdálenost od místa nehody k nejbližší nemocnici",​ "​název (konkurenčního) hotelu, ke kterému má host nejblíže ze svého bydliště"​ nebo "​název gangu, v jehož teritoriu se zločin stal"
  
-**Více viz:** [[:lmianalysis:pca|analýzy hlavní komponent]]\\+**Více viz:** [[:lmexplore:columngeo|Hodnoty vypočtené z geografických dat]]\\
  
 ===== Hodnoty odvozené z analýzy hlavních komponent ===== ===== Hodnoty odvozené z analýzy hlavních komponent =====
 +
 +Dalším typem odvozených sloupců jsou sloupce vzniklé představující jednotlivé hlavní komponenty jako výsledek [[:​lmianalysis:​pca#​vytvoreni_odvozenych_sloupcu|analýzy hlavní komponent]].
 +
 +**Více viz:** [[:​lmianalysis:​pca|Analýza hlavních komponent]]\\
 +
 +===== Hodnoty odvozené z výsledků úloh =====
  
 Konečně je možné vytvářet odvozené sloupce nad nalezenými vztahy. Konečně je možné vytvářet odvozené sloupce nad nalezenými vztahy.
lmexplore/columnderived.1451850515.txt.gz · Poslední úprava: 2016/01/03 20:48 autor: msi