Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmexplore:columnderived

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lmexplore:columnderived [2016/01/04 15:54]
msi [Hodnoty odvozené z analýzy hlavních komponent]
lmexplore:columnderived [2016/12/12 17:11] (aktuální)
msi [Hodnoty vypočtené z geografických dat]
Řádek 28: Řádek 28:
  
 **Více viz:** [[:​lmexplore:​columnquery|Hodnoty vypočtené vnořeným SQL dotazem]]\\ **Více viz:** [[:​lmexplore:​columnquery|Hodnoty vypočtené vnořeným SQL dotazem]]\\
 +
 +===== Hodnoty vypočtené z geografických dat =====
 +
 +Jsou-li součástí dat i geografické souřadnice bodu (např. místa nehody nebo trestného činu, bydliště hosta...), můžeme je využít pro výpočet dalšího typu odvozených hodnot počítaných na základě geografických relací jako např. "​vzdálenost od místa nehody k nejbližší nemocnici",​ "​název (konkurenčního) hotelu, ke kterému má host nejblíže ze svého bydliště"​ nebo "​název gangu, v jehož teritoriu se zločin stal"​. ​
 +
 +**Více viz:** [[:​lmexplore:​columngeo|Hodnoty vypočtené z geografických dat]]\\
  
 ===== Hodnoty odvozené z analýzy hlavních komponent ===== ===== Hodnoty odvozené z analýzy hlavních komponent =====
lmexplore/columnderived.1451919273.txt.gz · Poslední úprava: 2016/01/04 15:54 autor: msi