Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmexplore:columnhypothesis

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

lmexplore:columnhypothesis [2016/01/03 20:30] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Sloupce založené na výsledcích úloh ======
 +
 +Jde o speciální typ sloupců založených na nalezených hypotézách ve výsledcích dříve vyřešených úloh. „Předzpracováním“ je v tomto případě tak kompletní vyřešení analytické úlohy. I to lze však chápat jako další pohled na analyzovaná data z určitého úhlu.
 +
 +Představme si úlohu shlukování vyřešenou v analytické proceduře [[:​mmc:​start|MCluster-Miner]]. Výsledkem takové úlohy je jedna nebo více hypotéz, kde každá ​ navrhuje jedno možné rozdělení záznamů v analyzované matici do daného počtu shluků, například do čtyř. První záznam tak může být přiřazen do prvního shluku, druhý záznam do čtvrtého shluku, třetí záznam do druhého shluku atd. 
 +
 +Založíme-li nad takovou hypotézou sloupec, budou hodnoty v tomto sloupci od jedné do čtyř a budou reprezentovat shluk, do kterého daný záznam patří. Nad sloupcem můžeme vytvořit [[:​lmprepro:​attribute|atribut]] a ten použít v zadání další úlohy DZD. Ta může řešit analytickou otázkou, jestli příslušnost do některého shluku vede spolu s dalšími atributy znamená převážně spokojené hosty, či nikoliv.
 +
 +Podobně můžeme použít analytickou proceduru [[:​met:​start|ETree-Miner]],​ jejímž výsledkem je rozhodovací strom, který každý záznam datové matice klasifikuje do některé z předem daných cílových tříd. Sloupec založený nad tímto rozhodovacím stromem (hypotézou) bude pro každý záznam obsahovat cílovou třídu zjištěnou z rozhodovacího stromu. ​
 +
 +Odvozený sloupec se vytváří na záložce konkrétní hypotézy tlačítkem ''​Add as column''​. Vytvořit sloupce nad výsledky můžeme v současné době i pro hypotézy analytických procedur [[:​mcf:​start|CF-Miner]],​ [[:​mkl:​start|KL-Miner]] a [[:​mft:​start|4ft-Miner]]. U každého typu hypotézy jsou vysvětleny hodnoty, které se ve sloupci založeném nad danou hypotézou mohou vyskytovat.
 +
 +FIXME Odkaz na záložku s detailem hypotézy!
 +
 +Nad takto vytvořenými sloupci je možné vytvořit kategorizované atributy, stejně jako nad kterýmkoliv jiným sloupcem. Následně mohou být atributy použity v zadání další úlohy libovolného typu. Teoreticky je pak možné nad výsledky úlohy opět založit sloupec a takto „řetězit“ analytické úlohy. Toto navazování analytických úloh je předmětem aktuálního výzkumu, zejména v projektu EverMiner.
 +
 +-----
 +
 +**Související témata:**
 +
 +{{:​lmbase:​seealso.png?​nolink&​32|}} [[:​lmexplore:​columnderived|Odvozené hodnoty]]\\
 +{{:​lmbase:​seealso.png?​nolink&​32|}} [[:​lmexplore:​table|Záložka s detaily o tabulce]]\\
 +{{:​lmbase:​seealso.png?​nolink&​32|}} [[:​lmexplore:​tabledata|Zobrazení hodnot v tabulce]]\\
  
lmexplore/columnhypothesis.txt · Poslední úprava: 2016/01/03 20:30 (upraveno mimo DokuWiki)