Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmexplore:columnhypothesis

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
lmexplore:columnhypothesis [2016/01/03 20:28]
msi
lmexplore:columnhypothesis [2016/01/03 20:30] (aktuální)
msi
Řádek 14: Řádek 14:
  
 Nad takto vytvořenými sloupci je možné vytvořit kategorizované atributy, stejně jako nad kterýmkoliv jiným sloupcem. Následně mohou být atributy použity v zadání další úlohy libovolného typu. Teoreticky je pak možné nad výsledky úlohy opět založit sloupec a takto „řetězit“ analytické úlohy. Toto navazování analytických úloh je předmětem aktuálního výzkumu, zejména v projektu EverMiner. Nad takto vytvořenými sloupci je možné vytvořit kategorizované atributy, stejně jako nad kterýmkoliv jiným sloupcem. Následně mohou být atributy použity v zadání další úlohy libovolného typu. Teoreticky je pak možné nad výsledky úlohy opět založit sloupec a takto „řetězit“ analytické úlohy. Toto navazování analytických úloh je předmětem aktuálního výzkumu, zejména v projektu EverMiner.
 +
 +-----
 +
 +**Související témata:**
 +
 +{{:​lmbase:​seealso.png?​nolink&​32|}} [[:​lmexplore:​columnderived|Odvozené hodnoty]]\\
 +{{:​lmbase:​seealso.png?​nolink&​32|}} [[:​lmexplore:​table|Záložka s detaily o tabulce]]\\
 +{{:​lmbase:​seealso.png?​nolink&​32|}} [[:​lmexplore:​tabledata|Zobrazení hodnot v tabulce]]\\
  
lmexplore/columnhypothesis.txt · Poslední úprava: 2016/01/03 20:30 autor: msi