Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmexplore:import

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
lmexplore:import [2016/02/24 22:12]
msi [Načtení dat]
lmexplore:import [2016/02/24 22:13] (aktuální)
msi [Načtení dat]
Řádek 5: Řádek 5:
 Použití univerzálního databázového rozhraní ODBC dovoluje, aby analyzovaná data byla uložena téměř v libovolné databázi (MS Access, Oracle, MS SQL Server, MySQL...) nebo třeba i jako textový soubor obsahující vhodně naformátovaná data.  Použití univerzálního databázového rozhraní ODBC dovoluje, aby analyzovaná data byla uložena téměř v libovolné databázi (MS Access, Oracle, MS SQL Server, MySQL...) nebo třeba i jako textový soubor obsahující vhodně naformátovaná data. 
  
-V analyzovaných datech nejsou prováděny žádné změny a je k nim přistupováno pouze v režimu //​read-only//​. Výjimku představuje funkce [[:​lmexplore:​importtxt|importu dat z textového souboru]], která data ukládá do databáze a funkce smazání databázové tabulky na záložce se seznamem [[:​lmexplore:​tables|databázových tabulek]].+V analyzovaných datech nejsou prováděny žádné změny a je k nim přistupováno pouze v režimu //​read-only//​. Výjimku představuje funkce [[:​lmexplore:​importtxt|importu dat z textového souboru]], která data ukládá do databázea funkce smazání databázové tabulky na záložce se seznamem [[:​lmexplore:​tables|databázových tabulek]].
  
 ==== Vytvoření dvojice data+metabáze ==== ==== Vytvoření dvojice data+metabáze ====
lmexplore/import.txt · Poslední úprava: 2016/02/24 22:13 autor: msi