Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmexplore:newfrommdb

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

lmexplore:newfrommdb [2015/07/12 15:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Připojení dat v databázi MS Access ======
 +
 +Druhou nejčastější výchozí situací je, že máme k dispozici databázový soubor ve formátu MS Access (přípona ''​MDB''​ nebo ''​ACCDB''​). Použití tohoto formátu dat má za výhodu, že analyzovaná data i metabáze jsou snadno přenosné mezi počítači nebo posílány jako příloha emailem.
 +
 +Připojení dat v databázi MS Access spustíme pomocí tlačítka ''​New from MDB''​ v [[:​lmbase:​lmworkspace#​uvodni_dialogove_okno|úvodním dialogovém okně]]. ​
 +
 +{{:​lmexplore:​simplecreatemdbdlg.png?​direct&​300 |}} Nejprve je třeba vybrat databázový soubor (přípona ''​MDB''​ nebo ''​ACCDB''​) obsahující analyzovaná data. K tomu můžeme použít tlačítko ''​Browse''​. V případě, že jsme začali importem dat z textového souboru, bude cesta a název k nově vytvořené databázi již předvyplněna.
 +
 +Následně je třeba zvolit vhodnou identifikaci dvojice data+metabáze,​ která se bude zobrazovat na úvodním dialogovém okně v seznamu naposledy otevřených analýz a také bude použita jako tzv. //Data source name// (zkratka DSN) pro rozhraní ODBC. Použití jako DSN klade na text určitá omezení, zejména na použití pouze znaků bez diakritiky a také nesmí být příliš dlouhý (v opačném případě budeme upozorněni).
 +
 +Nakonec můžeme volit, zda bude dvojice data+metabáze přístupná na daném počítači pouze aktuálně přihlášenému uživateli (//User DSN//), nebo všem (//System DSN//). Pro použití volby //System DSN// musí mít uživatel vyšší systémová oprávnění.
 +
 +Po stisku tlačítka ''​Ok''​ se vytvoří nová metabáze, je propojena s analyzovanými daty a objeví se prostředí LM Workspace, ve kterém je zároveň načtena struktura databázové tabulky a je i automaticky označen primární klíč (je-li v tabulce rozpoznán).
  
lmexplore/newfrommdb.txt · Poslední úprava: 2015/07/12 15:15 (upraveno mimo DokuWiki)