Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mcf:validate

Kontrola zadání úlohy pro CF-Miner

Kontrolu zadání úlohy vyvoláme tlačítkem Validate a nejprve se provedou obecné kontroly nezávislé na typu úlohy. Je-li součástí zadání úlohy i generování variant podmínek, musí jejich zadání splňovat požadavky na zadání cedentu.

Kromě toho se provádí kontroly specifické pro CF-Miner.

Chyby

Nutné požadavky, které musí být splněny před spuštěním výpočtu a které se objevují v sekci „chyby“ validačního protokolu, jsou:

  • Pro zadané rozpětí kategorií kvantifikátoru musí platit, že hodnota od je menší, než je hodnota do.
  • Horní mez zadaného rozpětí kategorií kvantifikátoru zadaná v absolutní hodnotě musí být nižší než počet kategorií u každého z atributů uvedených v zadání úlohy.
  • CF-kvantifikátory používající při výpočtu kardinální hodnoty mohou být použity pouze nad atributy s kardinálními hodnotami.
  • Pouze jeden kvantifikátor může mít příznak Primary IM (týká se zadání úloh pro modul LM ReverseMiner).
  • CF-kvantifikátory typů SOME, VAR a USER nemohou mít příznak Primary IM.

Varování

Upozornění na možné problémy (nad rámec obecných pro zadání úlohy), které však nebrání ve spuštění výpočtu, jsou:

  • Atribut, pro který se počítají frekvence, by měl mít alespoň tři kategorie.

Doporučení

Doporučení pro zadání úlohy (nad rámec obecných) jsou:


Související témata:

Kontrola zadání cedentu
Záložka s detaily zadání úlohy
Výpočet úlohy

mcf/validate.txt · Poslední úprava: 2015/08/24 19:12 (upraveno mimo DokuWiki)