Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


met:results

Prohlížení výsledků

Záložka s výsledky úlohy se zobrazí automaticky po úspěšném dokončení výpočtu úlohy. Hlavní část záložky zabírá seznam nalezených variant shlukování. Rozvržení informací a ovládacích prvků na záložce je obdobné jako u ostatních typů úloh. Totéž platí pro práci se skupinami hypotéz.

Seznam stromů

V seznamu jsou uvedeny explorační stromy. To znamená, že jeden řádek reprezentuje jeden strom s variantním větvením, ze kterého je potenciálně možné vytvořit velké množství rozhodovacích stromů. Není-li v zadání povoleno vícenásobné větvení, můžeme stromy v seznamu zároveň považovat i přímo za nalezené rozhodovací stromy.

Stromy jsou standardně setříděny primárně podle jejich kvality. Je-li hodnota stejná, je jako sekundární kritérium použito třídění podle větvících atributů stromu (postupuje se od kořene) a jako lexikografické pořadí je bráno pořadí atributu v seznamu atributů v zadání úlohy. Je-li i to shodné, použije se lexikografické třídění cedentů tvořících podmínku.

Tlačítko Detail vyvolá záložku s detaily právě nastaveného stromu. Filtrování stromů zatím nebylo implementováno. Funkčnost ostatních tlačítek je stejná bez ohledu na typ úlohy.

Řazení stromů v seznamu

Stromy v seznamu je možné řadit podle tří kritérií – podle některé z metrik (nejčastěji kvalita stromu na trénovacích datech), podle atributů použitých ve stromu (lexikograficky a podle jejich počtu) a případně podle tvaru podmínky vygenerované pro tento strom.

Tlačítkem Sorting můžeme kritéria měnit, včetně pořadí, ve kterém jsou aplikována.

Detail stromu

Stiskem tlačítka Detail nebo dvojitým kliknutím myší na řádek v seznamu se objeví záložka s detailem varianty shlukování.

Více viz: Záložka s detailem stromu

Přidání odvozeného sloupce nad stromem

Nad každým nalezeným stromem ve výsledcích úlohy lze vytvořit odvozený sloupec.

V případě procedury ETree-Miner bude odvozený sloupec obsahovat index cílové třídy (kategorie) odpovídající klasifikaci záznamu tímto rozhodovacím stromem. Odvozený sloupec tak můžeme chápat jako klasifikátor záznamů v analyzovaných datech na základě zkonstruovaného rozhodovacího stromu. Je-li součástí nalezeného stromu i podmínka, bude pro záznamy analyzovaných dat, které tuto podmínku nesplňují, v odvozeném sloupci hodnota NULL.


Související témata:

Zadání úlohy
Výpočet úlohy
Testování kvality stromu
ETree-Miner

met/results.txt · Poslední úprava: 2015/09/01 16:59 (upraveno mimo DokuWiki)