Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


met:run

Výpočet úlohy pro ETree-Miner

Výpočet úlohy pro proceduru ETree-Miner spočívá v nalezení všech rozhodovacích stromů splňujících zadání.

Generování stromů

Stromy jsou ze své podstaty rekurentní datové struktury a s tím přichází specifické obtíže při programování, a pak i při interpretaci nalezených výsledků. Zároveň je třeba počítat se značným množstvím uzlů a větví, které při generování zejména v případě exploračního stromu mohou vzniknout.

Výpočet ETree-Miner úloh byl implementován jako dvoustupňový. Nejprve jsou generovány všechny explorační stromy, které v analyzovaných datech platí v míře dané zadáním. Je-li explorační strom úspěšně verifikován, je zařazen do výsledků. Pro každou variantu podmínky je přitom generován jeden explorační strom. Maximální počet exploračních stromů ve výsledcích úlohy je proto dán počtem možných variant podmínky podle zadání. Neobsahuje-li zadání podmínku, může být výsledkem buď právě jeden explorační strom (je-li nalezen takový odpovídající zadání), nebo žádný.

Teprve po vygenerování všech exploračních stromů je přistoupeno k tvorbě odvozeného „lesurozhodovacích stromů pro každý explorační strom. Pro jeden explorační strom je obvykle vygenerováno velké množství z něj odvozených rozhodovacích stromů.

Je-li zadání úlohy omezeno pouze na rozhodovací stromy (parametr Maximal number of splits on a level je na hodnotě 1), reprezentuje vygenerovaný strom jak explorační, tak i z něj odvozený rozhodovací strom.


Související témata:

Kontrola zadání úlohy
Záložka s detaily zadání úlohy
Testování kvality stromu
Prohlížení výsledků

met/run.txt · Poslední úprava: 2015/08/16 15:29 (upraveno mimo DokuWiki)