Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


met:testing

Testování kvality stromu

Důležitou součástí vytváření rozhodovacích stromů je otestování jejich kvality.

Zadání způsobu testování

Pro nastavení způsobu testování slouží dialogové okno, které vyvoláme tlačítkem Testing na záložce Task Settings.

V následně otevřeném dialogovém okně volíme buď testování v trénovacích datech, cross-validaci (s počtem dílů, na které mají být analyzovaná data rozdělena), nebo rozdělení dat na trénovací a testovací v daném poměru (s velikostí testovacích dat v procentech). Přednastavená je volba testování v trénovacích datech.

Vlastní testování

Testování kvality vytvářeného stromu probíhá automaticky při výpočtu úlohy. Výsledky testování jsou uvedeny na záložce Generation Protocol, která se otevře automaticky po skončení výpočtu. Záložka obsahuje nejprve informace o zadání úlohy, dále základní údaje přesnosti klasifikace a následuje matice záměn (angl. confusion matrix).

Záložka Generation Protocol se zavře při ukončení aplikace LM Workspace a při jeho opětovném spuštění už nebude k dispozici.


Související témata:

Zadání úlohy pro ETree-Miner
Výpočet úlohy

met/testing.txt · Poslední úprava: 2015/08/20 13:56 (upraveno mimo DokuWiki)