Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


met:validate

Kontrola zadání úlohy pro ETree-Miner

Kontrolu zadání úlohy vyvoláme tlačítkem Validate a nejprve se provedou obecné kontroly nezávislé na typu úlohy. Je-li součástí zadání úlohy i generování variant podmínek, musí jejich zadání splňovat požadavky na zadání cedentu.

Kromě toho se provádí kontroly specifické pro ETree-Miner.

Chyby

Nutné požadavky, které musí být splněny před spuštěním výpočtu a které se objevují v sekci „chyby“ validačního protokolu, jsou:

  • Musí být zadán alespoň jeden atribut pro větvení.
  • V seznamu atributů pro větvení není žádný atribut vložen dvakrát (ani v různých dílčích skupinách).
  • Musí být zadán cílový atribut nebo jedna jeho třída.
  • Zadaná minimální četnost uzlu (parametr Minimal node frequency) musí být menší nebo rovna počtu záznamů v datové matici.
  • Počet dílů pro cross-validaci musí být menší nebo roven počtu záznamů v datové matici.

Varování

V současné době nejsou v proceduře ETree-Miner implementována žádná varování nad rámec obecných, společných pro všechny typy úloh.

Doporučení

V současné době nejsou v proceduře ETree-Miner implementována žádná doporučení nad rámec obecných, společných pro všechny typy úloh.


Související témata:

Kontrola zadání cedentu
Záložka s detaily zadání úlohy
Výpočet úlohy

met/validate.txt · Poslední úprava: 2015/08/16 15:12 (upraveno mimo DokuWiki)