Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod


Data Hotel

Další data


Typové úlohy
Všechny řešené příklady


Řešené příklady s detaily na wiki

Histogramy na wiki

Asociační pravidla na wiki

Kontingenční tabulky na wiki

Dvojice asociačních pravidel


lm_guha_di_hist_max_prikl

Maximum větší než daná mez - příklad

Motivace

V následujícím obrázku je procentuální rozložení příjezdů hostů v jednotlivých dnech týdne. Jedná se o histogram atributu PDenTydne.

Histogram je inspirací pro prakticky motivovanou analytickou otázku: Existuje skupina klientů a den v týdnu ve kterém převažují příjezdy klientů z této skupiny? Pokud ano, je možno se na to připravit, například mít mezi personálem pracovníky s příslušným jazykovým vybavením nebo upravit jídelní lístek na večeři.

Použijeme velmi jednoduché zadání skupiny klientů - kombinace jednoho z atributů H_Cizinec_b, HMesto, HStat ze skupiny Host/Bydliště a atributu MObloha ze skupiny atributů Meteo. Budeme ale chtít, aby tato skupina klientů byla dostatečně veliká. Jako dolní mez pro počet klientů zvolíme 105, tedy průměrně alespoň 15 klientů za každý den týdne. Požadujeme ale, aby tato skupina byla rozložena tak, že nejméně 50% z nich bude soustředěno do jednoho dne v týdnu. Jinými slovy, budeme chtít, aby maximální výška sloupce histogramu atributu PDenTydne znázorňujícího procenta pobytů začínajících v jednotlivé dny byla alespoň 50.

Zadání procedury

Zadání procedury CF-Miner pro řešení výše naznačené úlohy je v následujícím obrázku. Ve sloupci ATRIBUTES FOR HISTOGRAM je uvedeno, že nás zajímá atribut PDenTydne. Ve sloupci QUANTIFIERS je zadáno, že nás zajímají skupiny nejméně 105 klientů a takové procentuální rozložení příjezdů hostů v jednotlivých dnech týdne, že v některém dni přijíždí alespoň 50% klientů ze skupiny.

Ve sloupci CONDITION je zadání relevantních skupin klientů. Je použito zadání množiny relevantních cedentů, obvyklým způsobem jsou použity dílčí cedenty. Zde se jedná o dílčí cedenty Host/Bydliště a Meteo, jsou použity pouze některé z atributů odpovídajících skupin atributů, viz skupina Host/Bydliště a skupina Meteo.

Výsledky

Výsledkem běhu procedury CF-Miner je šest skupin hostů vyhovujících zadaným podmínkám:

Nejvíce klientů přijíždějících v jeden den týdne je pro skupinu klientů z Lince přijíždějících za slunečného počasí. 85 % z těchto klientů přijíždí v pátek: Na záložce TEXT lze zjistit, že takových klientů je 177.

lm_guha_di_hist_max_prikl.txt · Poslední úprava: 2018/09/05 19:15 (upraveno mimo DokuWiki)