Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod


Data Hotel

Další data


Typové úlohy
Všechny řešené příklady


Řešené příklady s detaily na wiki

Histogramy na wiki

Asociační pravidla na wiki

Kontingenční tabulky na wiki

Dvojice asociačních pravidel


lm_guha_di_tri_wiki

Tři wiki o systému LISp-Miner

Tato wiki je součástí systému tří wiki, jehož cílem je prezentovat systém LISp-Miner a s ním související výzkum v oblasti dobývání znalostí z databází. Pro zájemce o systém LISp-Miner je relevantní i toto prohlášení.

Wiki Systém LISp-Miner

První wiki Systém LISp-Miner představuje systém LISP-Miner jako softwarový systém. Jsou popsány hlavní rysy systému, zásady práce s ním - instalace systému, stažení demonstračních dat, základy ovládání a ukázkové postupy pro procedury CF-Miner, KL-Miner, 4ft-Miner, MCluster-Miner, ETree-Miner. Je také popsán skriptovací jazyk LMCL a možnosti generování umělých dat.

Wiki Systém LISp-Miner a metoda GUHA

Druhá wiki Systém LISp-Miner a metoda GUHA uvádí metodu GUHA, definuje související pojmy a podrobněji popisuje sedm GUHA systému LISP-Miner. Princip metody GUHA je představen v úvodní části, kde je i přehled vybraných publikací o metodě GUHA a systému LISp-Miner. Jsou uvedeny základní pojmy, mezi které patří matice dat, atributy a booleovské atributy. Jsou uvedeny relevantní výsledky týkající se observačních kalkulů.

Wiki LISp-Miner, metoda GUHA a typové úlohy

Tato wiki podrobně prezentuje typové úlohy které je možno řešit pomocí GUHA procedur popsaných ve wiki Metoda GUHA a systém LISp-Miner.

lm_guha_di_tri_wiki.txt · Poslední úprava: 2019/10/02 19:00 (upraveno mimo DokuWiki)