Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod


Data Hotel

Další data


Typové úlohy
Všechny řešené příklady


Řešené příklady s detaily na wiki

Histogramy na wiki

Asociační pravidla na wiki

Kontingenční tabulky na wiki

Dvojice asociačních pravidel


lm_guha_di_ar_konf_obecne

Pravidla s vysokou konfidencí - obecně

Rekapitulace příkladu

V příkladu jsme řešili analytickou otázku Jaké charakteristiky hostů, jejich bydliště a začátků jejich pobytů vedou s vysokou pravděpodobností vedou ke spokojenosti nebo naopak k nespokojenosti hostů a jaká je cena těchto pobytů? Otázku jsme transformovali do zadání procedury 4ft-Miner podle těchto zásad:

 1. Analyzovali jsme matici dat HotelPlusExterni, jejíž řádky odpovídají pobytům hostů v hotelu.
 2. Využili jsme toho, že analytickou otázku lze formulovat tak, že nás zajímají asociační pravidla s antecedentem Host(?) ∧ Host/Bydliště(?) ∧ Pobyt/Začátek(?), sukcedentem DHodnoceni(?) ∧ PCenaCelkem_ef5(?) s konfidencí minimálně 0.8 a taková, že nejméně 50 pobytů splňuje jak antecedent tak sukcedent.
 3. Tyto úvahy jsme vyjádřili pomocí parametrů ve sloupcích ANTECEDENT, QUANTIFIERS a SUCCEDENT.
 4. Podstatným způsobem jsme využili možnosti zadávání relevantních antecedentů a sukcedentů.

Zobecnění příkladu

Obecný postup počínaje formulací analytické otázky a končící stanovením úlohy pro proceduru 4ft-Miner lze s využitím příkladu popsat takto:

 • Vycházíme z matice dat, jejíž řádky odpovídají objektům našeho zájmu. V našem příkladu nás zajímají pobyty klientů v hotelu.
 • Sloupce matice dat odpovídají atributům charakterizujícím objekty našeho zájmu. Jsou rozděleny do skupin G1,…, GK.
 • Zajímá nás analytická otázka Pro jaké booleovské charakteristiky φ řádků matice platí, že řádky splňující φ s vysokou pravděpodobností pravděpodobností splňují i některou z booleovských charakteristik ψ?
 • Tuto analytickou otázku formulujeme jako úlohu hledání asociačních pravidel φ ⇒p,Baseψ se 4ft-kvantifikátorem fundované implikace.
 • Tuto analytickou otázku je možno formulovat i jako úlohu hledání asociačních pravidel φ →p,suppψ se 4ft-kvantifikátorem konfidence-podpora.
 • Úlohu hledání asociačních pravidel specifikujeme pomocí parametrů procedury 4ft-Miner.

Zadání procedury

Zadání parametrů procedury 4ft-Miner se zahajuje v okně a provádí se podle těchto zásad:

 • 4ft-kvantifikátor fundované implikace se zadává ve sloupci QUANTIFIERS pomocí dvojice 4ft-kvantifikátorů BASE a p-Implication.
 • 4ft-kvantifikátor lm_guha_di_pravidlo|konfidence-podpora se zadává ve sloupci QUANTIFIERS pomocí dvojice 4ft-kvantifikátorů support a p-Implication.

4ft-kvantifikátor p-Implication

Použijeme Statistické 4ft-kvantifikátory , viz první krok v okně v levé části obrázku. Toto okno otevřeme tlačítkem QUANTIFIERS. Ve druhém kroku, viz pravou část obrázku, zadáme parametr p.

Oblast Primary IM settings nebudeme měnit.

lm_guha_di_ar_konf_obecne.txt · Poslední úprava: 2019/09/23 15:57 (upraveno mimo DokuWiki)