Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_4ft_kvantifikatory_vybrane

Důležité 4ft-kvantifikátory

V okně 4ft List of quantifiers settings je možno zadat velké množství jednotlivých 4ft-kvantifikátorů. Mezi nimi jsou důležité kvantifikátory, které jsou kombinací kvantifikátoru BASE a jednoho vhodného statistického 4ft-kvantifikátoru. Ty souhrnně nazýváme fundovanými statistickými kvantifikátory.

Důležité jsou i kvantifikátory, které jsou kombinací kvantifikátoru Support a jednoho vhodného statistického 4ft-kvantifikátoru. Ty souhrnně nazýváme statistickými kvantifikátory s podporou.

Pro výše zmíněné kvantifikátory se ustálilo relativně jednoduché značení které se obvykle používá v publikacích a je také používáno dále.

Fundované statistické kvantifikátory

Všechny fundované statistické kvantifikátory jsou popsány zde.

Nejvíce používanými fundovanými statistickými kvantifikátory jsou fundovaná implikace a fundovaný AA-kvantifikátor.

Kvantifikátor fundované implikace

Kvantifikátor fundované implikace ⇒p,Base je definován tak, že pro jeho asociovanou funkci platí
p,Base(a, b, c, d) = 1 právě když a/(a+b) ≥ paBase. Poznamenejme, že parametr p odpovídá konfidenci asociačního pravidla, Base je celé kladné číslo.

Příklad aplikace fundované implikace je zde. Obecný postup při aplikacích kvantifikátoru fundované implikace je zde.

Fundovaný AA-kvantifikátor

Fundovaný AA-kvantifikátor ∼+q,Base je definován tak, že pro jeho asociovanou funkci platí
+q,Base(a, b, c, d) = 1 právě když a/(a+b) ≥ (1+q)*(a+c)/(a+b+c+d) ∧ aBase.

Poznamenejme, že pro parametr q platí q = lift - 1. To znamená, že pokud nás například zajímají fundovaná asociační pravidla s charakteristikami lift ≥ 1.5 a Base ≥ 50, použijeme 4ft-kvantifikátor ∼+0.5,50.

Výraz AA-kvantifikátor pochází z anglického Above Average. Pro fundovaný AA-kvantifikátor se používá také název fundovaný kvantifikátor nadprůměrného souvisení.

Příklad aplikace fundovaného nadprůměrného souvisení je zde. Obecný postup při aplikacích kvantifikátoru fundovaného nadprůměrného souvisení je zde.

Statistické kvantifikátory s podporou

Všechny statistické kvantifikátory s podporou jsou popsány zde.

Nejvíce používanými statistickými kvantifikátory s podporou jsou konfidence - podpora („klasický“ 4ft-kvantifikátor) a AA-kvantifikátor s podporou.

Kvantifikátor konfidence - podpora

Kvantifikátor konfidence - podpora →p,supp je definován tak, že pro jeho asociovanou funkci platí
p,supp(a, b, c, d) = 1 právě když a/(a+b) ≥ pa/(a+b+c+d) ≥ supp. Poznamenejme, že parametr p odpovídá konfidenci asociačního pravidla, supp odpovídá podpoře asociačního pravidla.

Obecný postup při aplikacích kvantifikátoru konfidence - podpora je zde.

AA-kvantifikátor s podporou

AA-kvantifikátor s podporou ∼S+q,supp je definován tak, že pro jeho asociovanou funkci platí
S+q,supp(a, b, c, d) = 1 právě když a/(a+b) ≥ (1+q)*(a+c)/(a+b+c+d) ∧ a/(a+b+c+d) ≥ supp.

Poznamenejme, že pro parametr q platí q = lift - 1. To znamená, že pokud nás například zajímají asociační pravidla s charakteristikami lift ≥ 1.5 a supp ≥ 0.01, použijeme 4ft-kvantifikátor ∼S+0.5,0.01.

AA-kvantifikátor s podporou se také nazývá kvantifikátor nadprůměrného souvisení s podporou.

Obecný postup při aplikacích kvantifikátoru nadprůměrného souvisení s podporou je zde.

lm_guha_te_4ft_kvantifikatory_vybrane.txt · Poslední úprava: 2020/03/07 16:41 (upraveno mimo DokuWiki)