Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_cf_proc

Procedura CF-Miner

Procedura CF-Miner pracuje s CF-výrazy ≈A/χ. Zde A je kategoriální atribut, χ je booleovský atribut a ≈ je CF-kvantifikátor. CF-výraz ≈A/χ říká, že histogram atributu A splňuje na podmatici dané booleovským atributem χ podmínku danou CF-kvantifikátorem ≈. Zadání procedury se provádí v okně dle následujícího obrázku.

Zadává se množina relevantních CF-výrazů a detaily výstupu.

Tlačítkem Validate se vyvolá kontrola zadání. Kontrola zahrnuje jednak obecné kontroly společné pro všechny procedury a jednak kontroly zadání parametrů specifických pro CF-Miner.

Parametrem Maximal number of hypotheses to be mined se udává maximální počet pravidel, který může být nalezen. Parametr je dostupný po použití tlačítka Params. Po dosažení uvedeného maximálního počtu pravidel se běh procedury ukončí.

Procedura se spustí jedním z tlačítek Run, Bkgrnd Run, Grid Run popsaných zde. Prohlížení a interpretace výsledků se zahajuje tlačítkem Show Results.

Tlačítkem Task Clone se provede vyklonování úlohy.

Ukázky aplikací procedury CF-Miner jsou zde.

Množina relevantních CF-výrazů

Množina relevantních CF-výrazů je dána

  • zadáním neprázdného seznamu atributů relevantních pro histogram, to se zahajuje tlačítkem ATTRIBUTES FOR HISTOGRAM
  • zadáním množiny COND relevantních podmínek, to se zahajuje tlačítkem CONDITION.
  • zadáním CF-kvantifikátoru ≈, to se zahajuje tlačítkem QUANTIFIERS

Množina COND se zadává jako množina relevantních cedentů, může být prázdná,.

Za relevantní CF-výrazy jsou potom považovány všechny CF-výrazy ≈ A/χ takové, že A je uveden v seznamu atributů a χ ∈ COND.

Součástí zadání množiny relevantních CF-výrazů je i zadání způsobu konstrukce sloupců histogramu tlačítkem Aggregate function.

Konstrukce sloupců histogramu

Předpokládá se, že výška sloupce histogramu pro danou kategorii a použitého atributu A odpovídá počtu řádků analyzované matice splňujících booleovský atribut χ pro které hodnota atributu A je a. To je možno změnit pomocí tlačítka Aggregate function kterým se otevře okno dle následujícího obrázku. DODELAT

lm_guha_te_cf_proc.txt · Poslední úprava: 2019/08/30 11:19 (upraveno mimo DokuWiki)