Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_bool

Booleovský atribut

Pro booleovské atributy platí:

 • Každý základní booleovský atribut A(α) je booleovský atribut
 • Když φ a ψ jsou booleovské atributy pak φ, φ∧ψ a φ∨ψ jsou booleovské atributy
 • Platí obvyklé konvence o závorkách
 • Booleovský atribut, který není základní, se nazývá odvozený
 • Booleovským atributem je i výraz True, který značí identicky pravdivý booleovský atribut.

Booleovský atribut χ nabývá pro daný řádek o matice dat M hodnotu χ[o] = 1 nebo χ[o] = 0. Platí:

 • Pokud χ[o] = 1, pak booleovský atribut χ je pravdivý pro řádek o. Říkáme také, že řádek o splňuje booleovský atribut χ nebo že hodnotou χ pro řádek o je 1.
 • Pokud χ[o] = 0, pak booleovský atribut χ je nepravdivý pro řádek o. Říkáme také, že řádek o nesplňuje booleovský atribut χ nebo že hodnotou χ pro řádek o je 0.
 • True[o] = 1 pro každý řádek každé matice dat.

Pravdivost odvozených booleovských atributů je dána obvyklým způsobem dle následující tabulky.

Příklady booleovských atributů jsou v následujícím obrázku.

Příklady booleovských atributů pro matici dat Hotel jsou:

 • ¬HStat(ČR)
 • HStat(ČR)POsob(1)
 • HStat(Slovensko)HPohlavi(žena)
 • HStat(Německo) ∧ (POsob(1,2)HPohlavi(muž)) .
lm_guha_te_bool.txt · Poslední úprava: 2019/08/27 20:57 (upraveno mimo DokuWiki)