Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_prohlaseni

Autorství a využívání

Autoři systému

Systém LISp-Miner navazuje na dřívější implementace metody GUHA a využívá zkušeností s implementací dřívějších versí systému ve smyslu kapitoly 4.9 v knize Rauch J., Šimůnek, M.: Dobývání znalostí z databází, LISp-Miner a GUHA. Vývoj systému je podrobněji popsán v kapitole 5 v téže knize, kde jsou uvedeni i všichni autoři a jejich podíl na jednotlivých částech systému i na navazujících projektech.

Lze však prohlásit, že

Využívání systému

Systém je volně dostupný na adrese https://lispminer.vse.cz/. Volně dostupné jsou i zmíněné tři wiki. Autoři systému však nenesou žádnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou používáním systému LISp-Miner a jeho dokumentace.

Aktuálnost a úplnost dokumentace

Systém těchto tří wiki je stále ve vývoji. Hlavním kriteriem při vývoji všech wiki je jejich užitečnost při výuce na Katedře informačního a znalostního inženýrství VŠE. Studenti však mají navíc k dispozici přednášky, cvičení, konzultace a další podklady k výuce. To může být příčinou, že srozumitelnost, užitečnost, aktuálnost či úplnost těchto wiki není na stejné úrovni i pro další uživatele.

Vzhledem k průběžnému vývoji mohou být některé stránky wiki ve formě polotovaru nebo dokonce chybět. Cílem autorů však je průběžně úroveň této wiki-dokumentace zvyšovat.

lm_guha_te_prohlaseni.txt · Poslední úprava: 2021/03/23 21:16 autor: jra