Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_temata_kontingencni_tabulky_a_procedura_kl-miner

Kontingenční tabulky a procedura KL-Miner

Pro kontingenční tabulky a proceduru KL-Miner jsou k dispozici tato témata:

Základní informace

Procedura KL-Miner pracuje s KL-vztahy R≈C/χ. Zde R a C jsou kategoriální atributy, χ je booleovský atribut a ≈ je KL-kvantifikátor. KL-vztah R≈C/χ říká, že vztah kategoriálních atributů R a C na podmatici dané booleovským atributem χ splňuje podmínku danou KL-kvantifikátorem ≈. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Příklady typických aplikací

Je uvedeno několik typických příkladů aplikací procedury KL-Miner, které lze opakovat na vlastních datech bez podrobného studia náležitostí zadání.

  1. Hledání podmatic, na kterých mezi zadanými atributy existuje positivní ordinální asociace. Příklady jsou uvedeny zde, zde, zde a zde. K tomuto typu úloh je k dispozici i obecný postup pro řešení.
  2. Hledání podmatic, na kterých mezi zadanými atributy existuje negativní ordinální asociace. Příklad je uveden zde. K tomuto typu úloh je k dispozici i obecný postup pro řešení.
  3. Aplikace jednoduchých frekvenčních KL-kvantifikátorů při využití rozsahu KL-kvantifikátoru. Příklad je uveden zde.
lm_guha_te_temata_kontingencni_tabulky_a_procedura_kl-miner.txt · Poslední úprava: 2020/02/26 21:11 (upraveno mimo DokuWiki)