Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_sd4ft_interpretace

Prohlížení a interpretace výsledků SD4ft-Miner

Prohlížení a interpretace výsledků procedury SD4ft-Miner začínají na obrazovce dle následujícího obrázku.

V prvním sloupci je pořadové číslo pravidla. Ve druhém sloupci je identifikační číslo pravidla přiřazené procedurou. Ve třetím sloupci až pátém sloupci jsou hodnoty charakteristik SD4ft-pravidla odvozené ze zadaných SD4ft-kvantifikátorů. V šestém sloupci je zapsáno SD4ft-pravidlo.

Tlačítkem Detail se otevře okno s detailním zobrazením SD4ft-pravidla.

Tlačítkem Goto ID se zobrazí pravidlo se zadaným ID. ID pravidla je uvedeno ve druhém sloupci, viz úvodní obrázek.

Tlačítkem Copy se zkopírují označená pravidla do vybrané skupiny SD4ft-pravidel.

Akce pod tlačítkem Filter není prozatím implementována.

Tlačítkem Sorting se startuje definice uspořádání zobrazených SD4ft-pravidel.

Tlačítkem Export se vyvolá okno pro export pravidel.

Detailní zobrazení SD4ft-pravidla

Tlačítkem Detail se vyvolá zobrazení pravidla dle následujícího obrázku.

Na obrázku se jedná o SD4ft-pravidlo
HStat(Slovensko) × HStat(Rakousko): HVek(od 28 do 60) ∼ DHodnoceni(nespokojen),
SD4ftviz horní část obrázku.

Je aktivní záložka F+S SET. V dolní levé části jsou dvě červené čtyřpolní tabulky:

  • ‹31,44,22,48› týkající se pravidla HVek(od 28 do 60) ≈ DHodnoceni(nespokojen) / HStat(Slovensko)
  • ‹69,216,59,171› týkající se pravidla HVek(od 28 do 60) ≈ DHodnoceni(nespokojen) / HStat(Rakousko),

viz též popis SD4ft-pravidla. V pravé části je odpovídající sloupcový graf.

Na záložce TEXT se zobrazí textové informace zahrnující zejména různé charakteristiky SD4ft-pravidla. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce DATA se zobrazí informace o hodnotách atributů vyskytujících se v pravidle. Podrobnosti jsou zde.

Na záložkách FIRST SET a SECOND SET se samostatně zobrazí čtyřpolní tabulky zobrazené pod záložkou F+S SET.

Na záložce DIFF ABS se zobrazí čtyřpolní tabulka obsahující rozdíly absolutních frekvencí ze čtyřpolních tabulek zobrazených pod záložkou F+S SET. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce DIFF REL se zobrazí čtyřpolní tabulka obsahující rozdíly relativních frekvencí ze čtyřpolních tabulek zobrazených pod záložkou F+S SET. Podrobnosti jsou zde.

Tlačítkem Export, které je k dispozici pro všechny záložky se zobrazí okno dle následujícího obrázku. Zvoleným způsobem je možno vyexportovat informace zobrazené na záložce.

Uspořádání zobrazených SD4ft-pravidel

Uspořádání zobrazených pravidel se definuje v okně dle následujícího obrázku.

Platí:

  • Kriteria se uplatňují v tom pořadí, jak jsou uvedena. Pro změnu pořadí kriterií slouží tlačítka Move up a Move down.
  • Tlačítkem Del je možno vymazat kriterium Values of:. Kriterium se obnoví použitím tlačítka Values. Podrobnosti o tomto kriteriu jsou zde.
  • Tlačítkem Hypo. length je možno přidat kriterium Length of hypothesis. Kriterium se vymaže pomocí tlačítka Del. Podrobnosti o tomto kriteriu jsou zde.
  • Tlačítkem Cedents se nastavují kriteria pro jednotlivé cedenty, tj. pro Antecedent, Succedent a Condition. Tato kriteria jsou povinná a nelze je vymazat. Podrobnosti o těchto kriteriích jsou zde.
  • OPRAVIT po opravě v LM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lm_guha_te_sd4ft_interpretace.txt · Poslední úprava: 2019/07/21 16:28 (upraveno mimo DokuWiki)