Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_ac4ft_interpretace

Prohlížení a interpretace výsledků Ac4ft-Miner

Prohlížení a interpretace výsledků procedury Ac4ft-Miner začínají na obrazovce dle následujícího obrázku.

V prvním sloupci je pořadové číslo pravidla. Ve druhém sloupci je identifikační číslo pravidla přiřazené procedurou. Ve třetím sloupci až pátém sloupci jsou hodnoty charakteristik Ac4ft-pravidla odvozené ze zadaných Ac4ft-kvantifikátorů. V šestém sloupci je zapsáno akční pravidlo.

Tlačítkem Detail se otevře okno s detailním zobrazením akčního pravidla.

Tlačítkem Goto ID se zobrazí pravidlo se zadaným ID. ID pravidla je uvedeno ve druhém sloupci, viz úvodní obrázek.

Tlačítkem Copy se zkopírují označená pravidla do vybrané skupiny akčních pravidel.

Akce pod tlačítkem Filter není prozatím implementována.

Tlačítkem Sorting se startuje definice uspořádání zobrazených akčních pravidel.

Tlačítkem Export se vyvolá okno pro export pravidel.

Detailní zobrazení akčního pravidla

Tlačítkem Detail se vyvolá zobrazení pravidla dle následujícího obrázku.

Je aktivní záložka B+A. Na obrázku se jedná o akční pravidlo
HCizinec(ano) ∧ DPersonal[* * * *→* * * * *] ⇒0.15,31;1.0,177 DHodnoceni(spokojen)
podrobně popsané zde.

Na záložce TEXT se zobrazí textové informace zahrnující zejména různé charakteristiky SD4ft-pravidla. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce DATA se zobrazí informace o hodnotách atributů vyskytujících se v pravidle. Podrobnosti jsou zde.

Na záložkách STATE BEFORE a STATE AFTER se samostatně zobrazí čtyřpolní tabulky zobrazené pod záložkou B+A.

Na záložce DIFF ABS se zobrazí čtyřpolní tabulka obsahující rozdíly absolutních frekvencí ze čtyřpolních tabulek zobrazených pod záložkou B+A. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce DIFF REL se zobrazí čtyřpolní tabulka obsahující rozdíly relativních frekvencí ze čtyřpolních tabulek zobrazených pod záložkou B+A. Podrobnosti jsou zde.

Tlačítkem Export, které je k dispozici pro všechny záložky se zobrazí okno dle následujícího obrázku. Zvoleným způsobem je možno vyexportovat informace zobrazené na záložce.

Uspořádání zobrazených akčních pravidel

Uspořádání zobrazených pravidel se definuje v okně dle následujícího obrázku.

Platí:

  • Kriteria se uplatňují v tom pořadí, jak jsou uvedena. Pro změnu pořadí kriterií slouží tlačítka Move up a Move down.

DODELAT !!!!!

  • Tlačítkem Del je možno vymazat kriterium Values of:. Kriterium se obnoví použitím tlačítka Values. Podrobnosti o tomto kriteriu jsou zde.
  • Tlačítkem Hypo. length je možno přidat kriterium Length of hypothesis. Kriterium se vymaže pomocí tlačítka Del. Podrobnosti o tomto kriteriu jsou zde.
  • Tlačítkem Cedents se nastavují kriteria pro jednotlivé cedenty, tj. pro Antecedent, Succedent a Condition. Tato kriteria jsou povinná a nelze je vymazat. Podrobnosti o těchto kriteriích jsou zde.
  • OPRAVIT po opravě v LM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lm_guha_te_ac4ft_interpretace.txt · Poslední úprava: 2019/07/21 18:12 (upraveno mimo DokuWiki)