Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_vztahy_prehled

Přehled vztahů s nimiž procedury pracují

Popisované GUHA procedury pracují s následujícími vztahy vycházejícími z asociačních pravidel, histogramů, kontingenčních tabulek a akčních pravidel.

  • Procedura 4ft-Miner pracuje s GUHA asociačními pravidly φ≈ψ kde φ a ψ jsou booleovské atributy. Pravidlo φ≈ψ je pravdivé v matici dat M, pokud φ a ψ jsou v matici dat M ve vztahu daném 4ft-kvantifikátorem ≈. Každý 4ft-kvantifikátor definuje podmínku týkající se kontingenční tabulky φ a ψ. GUHA asociační pravidla jsou obecnější než asociační pravidla produkovaná známým algoritmem apriori. Je možno pracovat i s podmíněnými GUHA asociační pravidly φ≈ψ/χ kde χ je booleovský atribut. Příklady aplikací procedury 4ft-Miner jsou zde.
  • Procedura SD4ft-Miner pracuje SD4ft-pravidly α×β:φ∼ψ odpovídajícími dvojicím podmíněných pravidel φ≈ψ/α a φ≈ψ/β. SD4ft-pravidlo α×β:φ∼ψ je pravdivé v matici dat M, pokud se v matici dat M liší charakteristiky podmíněných pravidel φ≈ψ/α a φ≈ψ/β způsobem daným SD4ft-kvantifikátorem ∼. Je možno pracovat i s podmíněnými SD4ft-pravidly α×β:φ∼ψ/χ. Příklady aplikací procedury SD4ft-Miner jsou zde.
  • Procedura CF-Miner pracuje s histogramy A/χ které odpovídají sloupcovým grafům atributu A na podmatici M/χ matice dat M. Výraz „≈A/χ“ nazýváme CF-výrazem. CF-výraz ≈A/χ je pravdivý v matici dat M, pokud histogram A/χ splňuje podmínku danou CF-kvantifikátorem ≈. Příklady aplikací procedury CF-Miner jsou zde.
  • Procedura SDCF-Miner pracuje s dvojicemi histogramů A/α∧χ a A/β∧χ které odpovídají sloupcovým grafům atributu A na podmaticích M/α∧χ a M/β∧χ matice dat M. SDCF-výraz α×β: ≈A/χ je pravdivý v matici dat M, pokud histogramy A/α∧χ a A/β∧χ splňují podmínku danou SDCF-kvantifikátorem ≈. Příklady aplikací procedury SDCF-Miner jsou zde.
  • Procedura KL-Miner pracuje s KL-vztahy R≈C/χ kde R a C jsou kategoriální atributy a χ je booleovský atribut. KL-vztah R≈C/χ je pravdivý v matici dat M pokud atributy R a C jsou v matici dat M/χ ve vztahu daném KL-kvantifikátorem ≈. Každý KL-kvantifikátor definuje podmínku týkající se kontingenční tabulky R a C. Příklady aplikací procedury KL-Miner jsou zde.
  • Procedura SDKL-Miner pracuje s SDKL-vztahy α×β:R≈C/χ kde R a C jsou kategoriální atributy a α,β,χ jsou booleovské atributy. SDKL-vztah α×β:R≈C/χ je pravdivý v matici dat M pokud se kontingenční tabulky atributů R a C na podmaticích dat M/χ∧α a M/χ∧β liší způsobem daným SDKL-kvantifikátorem ≈. Každý SDKL-kvantifikátor definuje podmínku týkající se dvou kontingenčních tabulek R a C. Příklady aplikací procedury SDKL-Miner jsou zde.
  • Procedura Ac4ft-Miner pracuje s akčními pravidly naznačujícími důsledky změn hodnot u vhodných atributů v GUHA asociačních pravidlech. Příklady aplikací procedury Ac4ft-Miner jsou zde.
lm_guha_te_vztahy_prehled.txt · Poslední úprava: 2019/08/28 10:41 (upraveno mimo DokuWiki)