Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_4ft_dalsi_params

Zadání detailů výstupu 4ft-Miner

Zadávání detailů výstupu se zahajuje tlačítkem Params z úvodní obrazovky. Tím se vyvolá okno dle následujícího obrázku.

Detaily výstupu se určují volbami v části Prime-rule test and including of extensions options. Platí:

Volbou Prime rule test enabled se zapíná kontrola prostoty pro slabě implikační kvantifikátory.

Volbou Include succedents extensions of 100% implications se zapíná zahrnutí pravidel s prodloužením sukcedentů pro 100% implikace. Podrobnosti jsou zde.

Volbou Include extensions of coefficients with no change in the four-fold table se zapíná zahrnutí pravidel s rozšířením koeficientů beze změny ve čtyřpolní tabulce. Podrobnosti jsou zde.

Volbou Include extensions of cedents with no change in the four-fold table se zapíná zahrnutí pravidel s rozšířením cedentů beze změny ve čtyřpolní tabulce. Podrobnosti jsou zde.

Volbou Include „worse“ extensions of antecedent (for implications and AAD/BAD) se zapíná zahrnutí „horších“ antecedentů. Podrobnosti jsou zde.

Volbou Extensions minimal length check se zapíná kontrola zadaných minimálních délek při testování prostoty. Podrobnosti jsou zde.

Volbou Include both symetric hypothesis se zapíná prostota pro symetrické kvantifikátory.

Parametrem Maximal number of hypotheses to be mined se udává maximální počet pravidel který může být nalezen. Po dosažení uvedeného maximálního počtu pravidel se běh procedury ukončí.

lm_guha_te_4ft_dalsi_params.txt · Poslední úprava: 2019/09/24 15:56 (upraveno mimo DokuWiki)