Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_tridy

Třídy asociačních pravidel a dedukční pravidla

Příklady dedukčních pravidel lze chápat jako inspiraci pro definici dále podrobněji popsaných tříd implikačních, slabě implikačních a symetrických 4ft-kvantifikátorů a pravidel. Prakticky důležitá dedukční pravidla jsou k dispozici pouze pro implikační, slabě implikační a symetrické 4ft-kvantifikátory. V případě procedury 4ft-Miner jsou důležitá korektní dedukční pravidla stejná pro třídy implikačních i slabě implikačních kvantifikátorů.

Implikační 4ft-kvantifikátory a pravidla

V příkladech dedukčních pravidel pro fundovanou implikaci je ukázáno, že pro čtyřpolní tabulky 4ft(HPohlaví(žena)HMesto(Drážďany), DUbytování(∗∗), M) = ‹a,b,c,d› a
4ft(HPohlaví(žena)HMesto(Drážďany), DUbytování(∗∗,∗∗∗ ), M) = ‹a',b',c',d'› pro každou matici dat M platí a'+b' = a+b a a' ≥ a. Tyto vztahy jsou využity k jednoduchému důkazu že pokud v matici dat M je asociační pravidlo HPohlaví(žena)HMesto(Drážďany)0.9,30 DUbytování(∗∗) pravdivé, tak je v ní pravdivé i asociační pravidlo HPohlaví(žena)HMesto(Drážďany)0.9,30 DUbytování(∗∗,∗∗∗).

Podstatou důkazu je jednoduchý vztah říkající, že když ⇒0.9,30 (a,b,c,d)=1 a a'+b' = a+b a a' ≥ a, pak i
0.9,30 (a',b',c',d')=1, kde ⇒0.9,30 (a,b,c,d) je asociovaná funkce kvantifikátoru0.9,30 .

Z platnosti a'+b' = a+b a a' ≥ a plyne, že platí i b' ≤ b. Ze současné platnosti a' ≥ a a b' ≤ b také plyne, že když ⇒0.9,30 (a,b,c,d)=1, pak i ⇒0.9,30 (a',b',c',d')=1. Tento fakt byl inspirací pro definici třídy implikačních kvantifikátorů. 4ft-kvantifikátorje implikační, pokud platnost a' ≥ a a b' ≤ b zaručuje, že když ≈(a,b,c,d)=1, pak i ≈(a',b',c',d')=1. Podmínku a' ≥ ab' ≤ b nazýváme podmínkou zachování pravdivosti pro implikační kvantifikátory. Další informace o implikačních kvantifikátorech jsou zde.

Důležité je, že pro implikační kvantifikátory existují prakticky užitečná dedukční pravidla a že kvantifikátory fundované implikace i různé další implementované v proceduře 4ft-Miner jsou implikační. Tato dedukční pravidla jsou stejná, jako pro slabě implikační kvantifikátory.

Slabě implikační 4ft-kvantifikátory a pravidla

Pravda je, že 4ft-kvantifikátor definovaný podmínkou na minimální konfidenci a minimální suport není implikační. Tento kvantifikátor, stejně jako řada dalších prakticky důležitých 4ft-kvantifikátorů, však patří do třídy slabě implikačních kvantifikátorů.

4ft-kvantifikátorje slabě implikační, pokud platnost nerovností a' ≥ a a b' ≤ b a rovnosti a'+b'+c'+d= a+b+c+d zaručuje, že když ≈(a,b,c,d)=1, pak i ≈(a',b',c',d')=1. Podmínku a' ≥ ab' ≤ ba'+b'+c'+d= a+b+c+d nazýváme podmínkou zachování pravdivosti pro implikační kvantifikátory. Další informace jsou zde.

Pro slabě implikační kvantifikátory implementované v proceduře 4ft-Miner také existují prakticky užitečná dedukční pravidla, která jsou stejná, jako pro implikační kvantifikátory.

Dedukční pravidla pro implikační a slabě implikační pravidla

Vzhledem k syntaxi asociačních pravidel se kterými pracuje procedura 4ft-Miner, jsou důležitá korektní dedukční pravidla aplikovaná při zjišťování prostoty stejná pro třídy implikačních i slabě implikačních kvantifikátorů.

Teoretické poznámky a formální popis těchto dedukčních pravidel jsou zde.

Symetrické 4ft-kvantifikátory a pravidla

V příkladech dedukčních pravidel pro fundovaný AA-kvantifikátor je ukázáno, že pro každou matici dat M je asociační pravidlo φ∼0.5,30ψ pravdivé v M právě když je v M pravdivé pravidlo ψ∼0.5,30 φ.

To lze chápat jako inspiraci pro definici třídy symetrických asociačních pravidel pro která platí dedukční pravidlo symetrie. Podrobnější informace jsou zde.

lm_guha_te_tridy.txt · Poslední úprava: 2020/03/08 16:58 (upraveno mimo DokuWiki)