Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_sd4ft_kvantifikator

Zadání SD4ft-kvantifikátoru

Součástí zadání množiny relevantních SD4ft-pravidel α×β:φ∼ψ i podmíněných SD4ft-pravidel α×β:φ∼ψ/χ je zadání SD4ft-kvantifikátoru ∼ v okně dle následujícího obrázku.

SDft-kvantifikátor ∼ je dán jako konjunkce SD4ftt-kvantifikátorů zadaných v tomto okně. To znamená, že podmínka definující SD4ft-kvantifikátor ∼ je konjunkcí podmínek definujících jednotlivé zadané SD4ft-kvantifikátory. Každé z uvedených tlačítek zahajuje zadávání jiného typu SD4ftkvantifikátoru.

  • Tlačítkem Add statistical quantifier se zadávají statistické SD4ft-kvantifikátory popsané zde.
  • Tlačítkem Add simple frequencies quantifier se zadávají jednoduché frekvenční SD4ft-kvantifikátory popsané zde.
lm_guha_te_sd4ft_kvantifikator.txt · Poslední úprava: 2019/07/21 15:36 (upraveno mimo DokuWiki)