Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_sdcf_interpretace

Prohlížení a interpretace výsledků SDCF-Miner

Prohlížení a interpretace výsledků procedury SDCF-Miner začínají na obrazovce dle následujícího obrázku.

V prvním sloupci je pořadové číslo SDCF-výrazu. Ve druhém sloupci je jeho identifikační číslo přiřazené procedurou. Ve třetím sloupci až pátém sloupci jsou hodnoty charakteristik SDCF-výrazu odvozené ze zadaných SDCF-kvantifikátorů. V šestém sloupci je zapsán SDCF-výraz.

Tlačítkem Detail se otevře okno s detailním zobrazením SDCF-výrazu.

Tlačítkem Goto ID se zobrazí SDCF-výraz se zadaným ID. ID SDCF-výrazu je uvedeno ve druhém sloupci, viz úvodní obrázek.

Tlačítkem Copy se zkopírují označená pravidla do vybrané skupiny SDCF-výrazů.

Tlačítkem Sorting se startuje definice uspořádání zobrazených SDCF-výrazů.

Tlačítkem Export se vyvolá okno pro export SDCF-výrazů.

Detailní zobrazení SDCF-výrazu

Tlačítkem Detail se vyvolá zobrazení SDCF-pravidla dle následujícího obrázku.

Je aktivní záložka F+S SET.

Na záložce TEXT se zobrazí textové informace zahrnující zejména různé charakteristiky SDCF-výrazu. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce DATA se zobrazí informace o hodnotách atributů vyskytujících se v CF-výrazu. Podrobnosti jsou zde.

Na záložkách FIRST SET a SECOND SET se samostatně zobrazí informace pro jednotlivé histogramy zobrazené pod záložkou F+S SET.

Na záložce DIFF ABS se zobrazí histogram ukazující rozdíly absolutních frekvencí z obou histogramů zobrazených na záložce F+S SET. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce DIFF REL se zobrazí histogram ukazující rozdíly relativních frekvencí z obou histogramů zobrazených na záložce F+S SET. Podrobnosti jsou zde.

Tlačítkem Export, které je k dispozici pro všechny záložky se zobrazí okno dle následujícího obrázku. Zvoleným způsobem je možno vyexportovat informace zobrazené na záložce.

Uspořádání zobrazených SDCF-výrazů

Uspořádání zobrazených SDCF-výrazů se definuje v okně dle následujícího obrázku.

OPRAVIT po opravě v LM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Platí:

  • Kriteria se uplatňují v tom pořadí, jak jsou uvedena. Pro změnu pořadí kriterií slouží tlačítka Move up a Move down.
  • Tlačítkem Del je možno vymazat kriterium Values of:. Kriterium se obnoví použitím tlačítka Values. Podrobnosti o tomto kriteriu jsou zde.
  • Tlačítkem Hypo. length je možno přidat kriterium Length of hypothesis. Kriterium se vymaže pomocí tlačítka Del. Podrobnosti o tomto kriteriu jsou zde.
  • Tlačítkem Cedents se nastavují kriteria pro jednotlivé cedenty, tj. pro Antecedent, Succedent a Condition. Tato kriteria jsou povinná a nelze je vymazat. Podrobnosti o těchto kriteriích jsou zde.
lm_guha_te_sdcf_interpretace.txt · Poslední úprava: 2019/07/20 14:57 (upraveno mimo DokuWiki)