Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_4ft_proc

4ft-Miner

Procedura 4ft-Miner pracuje s GUHA asociačními pravidly φ≈ψ a s podmíněnými GUHA asociačními pravidly φ≈ψ/χ. Zde φ, ψ a χ jsou booleovské atributy, ≈ je 4ft-kvantifikátor. Booleovský atribut φ se nazývá antecedent, ψ je sukcedent (konsequent) a χ je podmínka. Zadání procedury se provádí v okně dle následujícího obrázku.

Zadává se množina relevantních GUHA asociačních pravidel, způsob zpracování neúplné informace a detaily výstupu zahrnující mimo jiné i způsob využití prostoty pravidel.

Tlačítkem Validate se vyvolá kontrola zadání. Kontrola zahrnuje jednak obecné kontroly společné pro všechny procedury a jednak kontroly zadání parametrů specifických pro 4ft-Miner.

Procedura se spustí jedním z tlačítek Run, Bkgrnd Run, Grid Run popsaných zde. Prohlížení a interpretace výsledků se zahajuje tlačítkem Show Results.

Tlačítkem Task Clone se provede vyklonování úlohy.

Ukázky aplikací procedury 4ft-Miner jsou zde.

Množina relevantních GUHA asociačních pravidel

Množina relevantních asociačních pravidel je dána

  • zadáním množiny ANT relevantních antecedentů, to se zahajuje tlačítkem ANTECEDENT
  • zadáním množiny SUCC relevantních sukcedentů, to se zahajuje tlačítkem SUCCEDENT
  • zadáním množiny COND relevantních podmínek, to se zahajuje tlačítkem CONDITION
  • zadáním 4ft-kvantifikátoru ≈, to se zahajuje tlačítkem QUANTIFIERS.

Množiny ANT, SUCC a COND se zadávají jako množiny relevantních cedentů.

Množina relevantních antecedentů ANT může být zadána tak, že obsahuje pouze atribut True. Množina relevantních sukcedentů musí obsahovat alespoň jeden základní nebo odvozený booleovský atribut. Množina relevantních podmínek se zadává pouze, když chceme pracovat s podmíněnými asociačními pravidly.

V zadáních relevantních cedentů se mohou vyskytovat stejné atributy. Procedura 4ft-Miner však generuje pouze taková pravidla, která jsou relevantní. To znamená, že jeden atribut se nemůže vyskytovat současně ve dvou cedentech.

Relevantní GUHA asociační pravidla jsou

  • pravidla φ≈ψ taková, že φ ∈ ANT, ψ ∈ SUCC a zároveň φ a ψ nemají společné atributy
  • pravidla φ≈ψ/χ taková, že φ ∈ ANT, ψ ∈ SUCC, χ ∈ COND a zároveň φ, ψ a χ nemají společné atributy.

Tlačítkem Switch je možno zaměnit zadání množin relevantních cedentů:

Způsob zpracování neúplné informace

Volba způsobu zpracování neúplné informace se provádí v horní části okna vyvolaného tlačítkem Params, viz následující obrázek.

Podrobnosti jsou uvedeny zde.

lm_guha_te_4ft_proc.txt · Poslední úprava: 2019/10/02 19:36 (upraveno mimo DokuWiki)