Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_dedukcni_pravidla

Dedukční pravidla

Definice

Dedukčním pravidlem pro GUHA asociační pravidla rozumíme dvojici asociačních pravidel ‹φ≈ψ,φ'≈ψ'›. Užitečná jsou korektní dedukční pravidla. Dedukční pravidlo ‹φ≈ψ,φ'≈ψ'› je korektní, jestliže pro každou matici dat M platí: Je-li asociační pravidlo φ≈ψ pravdivé v matici dat M, tak potom i asociační pravidlo φ'≈ψ' je pravdivé v matici dat M.

Je-li dedukční pravidlo ‹φ≈ψ,φ'≈ψ'›, pak také říkáme, že φ'≈ψ' logicky plyne z φ≈ψ.

Dedukční pravidlo ‹φ≈ψ,φ'≈ψ'› je nekorektní, jestliže není korektní. Tedy, jestliže existuje taková matice dat M, pro kterou platí: asociační pravidlo φ≈ψ je pravdivé v matici dat M a zároveň asociační pravidlo φ'≈ψ' je nepravdivé v matici dat M.

Aplikace

Korektní dedukční pravidla ‹φ≈ψ,φ'≈ψ'› se v rámci procedury 4ft-Miner používají dvěma způsoby:

Pro optimalizaci běhu procedury: jeli pravdivé pravidlo φ≈ψ, pak již není třeba verifikovat pravidlo φ'≈ψ', vhodným pořadím generování pravidel lze tedy dosáhnou úspor.

Pro optimalizaci výstupu procedury: jeli pravdivé pravidlo φ≈ψ a pravidlo ‹φ≈ψ,φ'≈ψ'› je dostatečně transparentní, tak do výstupu procedury není třeba uvádět pravidlo φ'≈ψ' pokud je tam již uvedeno pravidlo φ≈ψ.

S tím souvisí definice prostých pravidel: Relevantní tvrzení je prosté, je-li pravdivé v daných datech a zároveň neplyne zjevným způsobem z jiného, kratšího a ve výstupu již uvedeného tvrzení, viz též definici GUHA procedury.

Uvádíme příklady korektních i nekorektních dedukčních pravidel. Příklady jsou využity pro definici několika prakticky užitečných tříd asociačních pravidel.

lm_guha_te_dedukcni_pravidla.txt · Poslední úprava: 2019/09/27 21:17 (upraveno mimo DokuWiki)