Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_sd4ft_proc

SD4ft-Miner

Procedura SD4ft-Miner pracuje s SD4ft-pravidly α×β:φ∼ψ a s podmíněnými SD4ft-pravidly α×β:φ∼ψ/χ. Zde α, β φ, ψ, χ jsou booleovské atributy, ∼ je SD4ft-kvantifikátor. Booleovský atribut φ se nazývá antecedent, ψ je sukcedent (konsequent), α je definice první množiny, β je definice druhé množiny a χ je podmínka. Zadání procedury se provádí v okně dle následujícího obrázku.

Zadává se množina relevantních SD4ft-pravidel. Tlačítkem Validate se vyvolá kontrola zadání.

Parametrem Maximal number of hypotheses to be mined se udává maximální počet pravidel, který může být nalezen. Parametr je dostupný po použití tlačítka Params. Po dosažení uvedeného maximálního počtu pravidel se běh procedury ukončí.

Procedura se spustí jedním z tlačítek Run, Bkgrnd Run, Grid Run popsaných zde. Tlačítkem Show Results se zahajuje prohlížení a interpretace výsledků.

Tlačítkem Task Clone se provede vyklonování úlohy.

Ukázky aplikací procedury SD4ft-Miner jsou zde.

Množina relevantních SD4ft-pravidel

Množina relevantních SD4f-pravidel je dána

  • zadáním množiny ANT relevantních antecedentů, to se zahajuje tlačítkem ANTECEDENT
  • zadáním množiny SUCC relevantních sukcedentů, to se zahajuje tlačítkem SUCCEDENT
  • zadáním množiny ALFA relevantních množin α, to se zahajuje tlačítkem FIRST SET
  • zadáním množiny BETA relevantních množin β, to se zahajuje tlačítkem SECOND SET
  • zadáním množiny COND relevantních podmínek, to se zahajuje tlačítkem CONDITION
  • zadáním SD4ft-kvantifikátoru ∼, to se zahajuje tlačítkem QUANTIFIERS.

Množiny ANT, SUCC, ALFA, BETA a COND se zadávají jako množiny relevantních cedentů.

Součástí zadání množiny relevantních SD4ft-pravidel je i zadání vztahu množin α a β, které se vyvolá tlačítkem Params.

Množina relevantních antecedentů může být prázdná i množina relevantních množin β mohou být prázdné. Množina relevantních sukcedentů i množina relevantních množin α musí být vždy neprázdné. Množina relevantních podmínek se zadává pouze když chceme pracovat s podmíněnými asociačními pravidly. V zadání těchto množin se mohou vyskytovat stejné atributy.

Relevantní SD4ft-pravidla jsou

  • pravidla α×β:φ∼ψ taková, že α ∈ ALFA, β ∈ BETA, φ ∈ ANT, ψ ∈ SUCC a zároveň α, β, φ, a ψ nemají společné atributy
  • pravidla α×β:φ∼ψ /χ taková, že α ∈ ALFA, β ∈ BETA, φ ∈ ANT, ψ ∈ SUCC, χ ∈ COND a zároveň α, β, φ, ψ a χ nemají společné atributy.

Kontrola zadání

Kontrola zahrnuje jednak obecné kontroly společné pro všechny procedury a jednak kontroly zadání parametrů specifických pro SD4ft-Miner.

lm_guha_te_sd4ft_proc.txt · Poslední úprava: 2019/08/26 21:13 (upraveno mimo DokuWiki)