Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod


Data Hotel

Další data


Typové úlohy
Všechny řešené příklady


Řešené příklady s detaily na wiki

Histogramy na wiki

Asociační pravidla na wiki

Kontingenční tabulky na wiki

Dvojice asociačních pravidel


lm_guha_di_typul_sd4ft

Dvojice asociačních pravidel - příklady aplikací procedury SD4ft-Miner

Je uveden přehled příkladů aplikací procedury SD4ft-Miner. Jsou k dispozici jak příklady popsané v této wiki, tak i příklady popsané v souborech pdf.

Piktogramy u jednotlivých příkladů naznačují, které z typových úloh jednotlivé příklady řeší.

Příklady v této wiki

Příklad 1 - Násobně vyšší konfidence, k tomuto příkladu je k dispozici i obecný postup pro řešení úloh stejného typu.

Příklad 2 - Vysoký rozdíl konfidencí, k tomuto příkladu je k dispozici i obecný postup pro řešení úloh stejného typu.

Příklady popsané v souborech pdf

Hledání dvojic asociačních pravidel s vysokým rozdílem konfidencí

Data Hotel - vysoký rozdíl konfidencí, 1

Příklad se týká dat Hotel a řeší problém: Mezi kterými státy jsou významné rozdíly ohledně vztahů mezi charakteristikami hosta (pohlaví, věk) a typickými parametry odpovědí v dotazníku pobytu? Příklad je podobný příkladu 1. Podrobnosti k příkladu jsou zde.

Data Hotel - vysoký rozdíl konfidencí, 2

Příklad se týká dat Hotel a řeší problém: Jsou významné rozdíly mezi německy mluvícími zeměmi na straně jedné a jednotlivými slovanskými zeměmi ohledně vztahů mezi charakteristikami hosta (pohlaví, věk) a typickými parametry odpovědí v dotazníku pobytu? Podrobnosti k příkladu jsou zde.

Využití poměru konfidencí

Data Accidents - využití poměru konfidencí

Příklad se týká dat Accidents a řeší problém: Porovnání mužů a žen co se týče relativní četnosti nehod s různou závažností pro různé kombinace charakteristiky řidiče a okolností nehody Jsou řešeny dvě dílčí otázky:

  • Je pro některé řidiče za nějakých okolností četnost poruch s nějakou závažností víc než dvakrát větší / menší pro muže než pro ženy?
  • Je pro některé řidiče za nějakých okolností relativní četnost poruch s nějakou závažností téměř stejná pro muže i pro ženy?

Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Násobná změna konfidence pravidla dodatečnou podmínkou

Data Hotel - Násobné zvýšení konfidence dodatečnou podmínkou

Příklad se týká dat Hotel a řeší problém: Zvýšení relativní četnosti extrémních hodnocení pobytu dodatečnou podmínkou. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Data Hotel - Násobné snížení konfidence dodatečnou podmínkou

Příklad se týká dat Hotel a řeší problém: Snížení relativní četnosti extrémních hodnocení pobytu dodatečnou podmínkou. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

lm_guha_di_typul_sd4ft.txt · Poslední úprava: 2020/02/17 22:19 (upraveno mimo DokuWiki)