Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod


Data Hotel

Další data


Typové úlohy
Všechny řešené příklady


Řešené příklady s detaily na wiki

Histogramy na wiki

Asociační pravidla na wiki

Kontingenční tabulky na wiki

Dvojice asociačních pravidel


lm_guha_di_typy_uloh_procedury

Typové úlohy podle procedur

CF-Miner, histogramy

Požadovaný tvar histogramu

 • - jedna kategorie výrazně převažuje, příklady jsou zde, zde a zde, obecný postup je zde
 • - kategorie přibližně stejné frekvence, příklady jsou zde a zde, obecný postup je zde
 • - histogram roste, příklady jsou zde, zde a zde, obecný postup je zde.

Dodatečné podmínky s odlišným tvarem histogramu

 • - histogram za podmínky roste a pro dodatečnou podmínku klesá, příklad je zde

Vzdálenost histogramu od vzoru

 • - vzdálenost histogramu od vzoru malá, příklad je zde
 • - vzdálenost histogramu od vzoru velká, příklad je zde.

Podíl podmínky na kategoriích

 • - existuje kategorie pokrytá alespoň z 50 % podmínkou, příklad je zde.

4ft-Miner, asociační pravidla

Vysoká konfidence/lift, podmíněná pravidla

 • - vysoká konfidence, příklady jsou zde, zde a zde, obecný postup je zde
 • - vysoká konfidence, podmíněná pravidla, příklad je zde
 • - vysoký lift, příklad je zde.
 • - využití disjunkcí, příklady jsou zde a zde.

Výjimky z histogramu

 • - konfidence nižší, než odpovídá sloupci histogramu na celé matici dat, příklad je zde
 • - konfidence vyšší, než odpovídá sloupci histogramu na podmatici dat, příklad je zde.

Porovnání procedury 4ft-Miner a arules package v R

 • - využití koeficientů, příklad je zde
 • - chybějící informace, příklad je zde.

Práce s doménovou znalostí a automatizace

 • - automatické odfiltrování důsledků doménové znalosti, příklad je zde
 • - využití expertních dedukčních pravidel, příklad je zde.

KL-Miner, kontingenční tabulky

Aplikace statistických KL-kvantifikátorů

 • - pozitivní ordinální asociace, příklady jsou zde, zde zde a zde, obecný postup je zde,
 • - negativní ordinální asociace, příklad je zde a obecný postup je zde.

Aplikace jednoduchých frekvenčních KL-kvantifikátorů

 • - využití rozsahu KL-kvantifikátoru, příklad je zde.

SDCF-Miner, dvojice histogramů

 • - histogram roste x histogram klesá, příklad je zde.

SD4ft-Miner, dvojice asociačních pravidel

 • - vysoký rozdíl konfidencí, příklady jsou zde, zde a zde, obecný postup je zde
 • - vysoký poměr konfidencí, příklady jsou zde, zde a zde, obecný postup je zde.

SDKL-Miner, dvojice kontingenčních tabulek

 • - rozdíly v ordinálních asociacích, příklady jsou zde a zde.

Ac4ft-Miner, akční pravidla

 • - zvýšení spokojenosti hostů, příklady jsou zde a zde
 • - snížení počtu dopravních nehod, příklad je zde.
lm_guha_di_typy_uloh_procedury.txt · Poslední úprava: 2020/02/24 20:32 (upraveno mimo DokuWiki)