Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod


Data Hotel

Další data


Typové úlohy
Všechny řešené příklady


Řešené příklady s detaily na wiki

Histogramy na wiki

Asociační pravidla na wiki

Kontingenční tabulky na wiki

Dvojice asociačních pravidel


lm_guha_di_typy_uloh_guha_lm

GUHA a LISp-Miner - specifické rysy

Řešení typových úloh je umožněno specifickými rysy GUHA procedur implementovaných v systému LISp-Miner. Jedná se zejména o

Základní booleovské atributy a literály

GUHA procedury systému LISp-Miner pracují se základními booleovskými atributy A(α), kde α je vlastní podmnožina množiny hodnot (kategorií) atributu A. Literál je základní booleovský atribut A(α) nebo jeho negace ¬A(α). Jsou k dispozici bohaté možnosti, jak zadat množinu relevantních literálů, které se mají automaticky pro vygenerovat pro daný atribut A.

Výhody používání základních booleovských atributů A(α) jsou demonstrovány na porovnání procedury 4ft-Miner a algoritmu apriori. Algoritmus apriori pracuje pouze s booleovskými atributy - dvojicemi A(a) kde a je jedna z přípustných hodnot atributu A. Na základě uvedených příkladů lze konstatovat, že použití koeficientů poskytuje možnosti, které lze jen těžko nebo prakticky vůbec realizovat pomocí algoritmu apriori. Další podrobnosti jsou též v článku Apriori and GUHA – Comparing two approaches to data mining with association rules.

Množiny relevantních literálů

Příklad zadání množiny relevantních literálů je v následujícím obrázku.

Podrobnosti jsou uvedeny zde a také v této prezentaci.

Dílčí cedenty a skupiny atributů

Při předzpracování dat je možno vytvořit skupiny atributů které často jsou důležitým nástrojem pro porozumění jak celé problematice i datům. Skupiny atributů jsou důležité i pro komunikaci s majitelem dat. Příklad skupin vytvořených pro data Hotel je v následujícím obrázku. Tyto skupiny lze využít při zadávání parametrů procedur tak, že množiny relevantních dílčích cedentů jsou definovány jako množiny vhodných booleovských atributů charakterizujících jednotlivé skupiny atributů. Příklad takového využití skupin je v následujícím obrázku.

Množina relevantních dílčích cedentů

Ukázka zadávání množiny relevantních dílčích cedentů je v následujícím obrázku. ´ Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Množiny relevantních cedentů

Detailní i celkový pohled na příklad zadání množiny relevantních cedentů je v následujícím obrázku. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Různé typy vztahů

Podmíněné vztahy

Pravdivost vztahů

GUHA procedury typu SD

lm_guha_di_typy_uloh_guha_lm.txt · Poslední úprava: 2020/02/09 22:28 (upraveno mimo DokuWiki)