Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod


Data Hotel

Další data


Typové úlohy
Všechny řešené příklady


Řešené příklady s detaily na wiki

Histogramy na wiki

Asociační pravidla na wiki

Kontingenční tabulky na wiki

Dvojice asociačních pravidel


start

Metoda GUHA, LISp-Miner a typové úlohy

GUHA je původní česká metoda explorační analýzy dat. Jejím cílem je nabízet vše zajímavé, co platí v daných datech. Metoda je realizována pomocí GUHA procedur.

LISp-Miner je akademický softwarový systém pro výzkum a výuku dobývání znalostí z databází. Jeho jádrem je devět GUHA procedur. Systém poskytuje i bohaté prostředky pro transformace analyzovaných dat, interpretaci výsledků procedur, využití doménových znalostí a automatizaci práce s GUHA procedurami.

Pomocí systému LISp-Miner lze řešit řadu typových úloh. Cílem této wiki je podrobněji představit důležité typové úlohy které lze řešit pomocí sedmi z devíti GUHA procedur systému LISp-Miner.

Tato wiki je součástí systému tří wiki prezentujících z různých hledisek systém LISp-Miner a související výzkum spojený s metodou GUHA. Wiki je primárně určena pro potřeby studentů na Katedře informačního a znalostního inženýrství VŠE, může být ale užitečná i pro další zájemce o systém LISp-Miner a metodu GUHA.

Nejprve je uveden podrobný popis umělých dat Hotel často používaných v typových úlohách. Poté jsou popsána další data také používaná v příkladech. Jedná se o data Accidents, Adult, Insolvency, Stulong a Traffic Maryland.

Následuje přehled typových úloh. Možnosti řešení uvedených typových úloh úzce souvisí se specifickými rysy GUHA procedur a způsobem jejich implementace v systému LISp-Miner.

Poté je uveden přehled dostupných řešených příkladů ilustrujících zmíněné typové úlohy.

start.txt · Poslední úprava: 2020/02/24 21:07 (upraveno mimo DokuWiki)