Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod


Data Hotel

Další data


Typové úlohy
Všechny řešené příklady


Řešené příklady s detaily na wiki

Histogramy na wiki

Asociační pravidla na wiki

Kontingenční tabulky na wiki

Dvojice asociačních pravidel


lm_guha_di_typul_cf

Histogramy - příklady aplikací procedury CF-Miner

Je uveden přehled příkladů aplikací procedury CF-Miner. Jsou k dispozici jak příklady popsané ve wiki LISp-Miner a v této wiki, tak i příklady popsané v souborech pdf.

Piktogramy u jednotlivých příkladů naznačují, které typové úlohy jednotlivé příklady řeší.

Příklady ve wiki LISp-Miner a v této wiki

Příklady popsané v souborech pdf

Hledání podmínek za kterých má histogram požadovaný tvar

Data Hotel - jedna kategorie výrazně převažuje

Příklad se týká dat Hotel a řeší problém: Existuje skupina klientů a den v týdnu ve kterém převažují příjezdy klientů z této skupiny? Pokud ano, je možno se na to připravit, například mít na recepci pracovníka s příslušným jazykovým vybavením nebo upravit jídelní lístek na večeři. Příklad je inspirován příkladem 1 a je podobný příkladu 2. Podrobnosti k jsou zde.

Data Hotel - kategorie přibližně stejné frekvence

Příklad se týká dat Hotel a řeší problém: Existuje skupina klientů, která přijíždí zhruba ve stejném zastoupení každý den v týdnu? Na takové klienty je třeba být připravený každý den. Podrobnosti k příkladu jsou zde.

Data Hotel - histogram roste

Příklad se týká dat Hotel a řeší problém: Existuje segment hostů s rostoucí úrovní spokojenosti? Takové segmenty hostů je třeba identifikovat a dále analyzovat. Podrobnosti k příkladu jsou zde.

Data Hotel - histogram klesá

Příklad se týká dat Hotel a řeší problém: Existuje segment hostů s klesající úrovní spokojenosti? Takové segmenty hostů je třeba identifikovat a dále analyzovat. Podrobnosti k příkladu jsou zde.

Data Insolvency - histogram roste

Příklad se týká dat Insolvency a řeší problém: Pro které administrátory roste histogram atributu Počet dní do zahájení řízení? Takové administrátory je třeba identifikovat a podrobit další analýze. Podrobnosti k příkladu jsou zde, jsou však dostupné pouze pro studenty předmětu 4IZ460 - Pokročilé přístupy k DZD v aktuálním semestru.

Data Insolvency - histogram klesá

Příklad se týká dat Insolvency a řeší problém: Pro které administrátory klesá histogram atributu Počet dní do zahájení řízení? Takové administrátory je třeba identifikovat a podrobit další analýze. Podrobnosti k příkladu jsou zde, jsou však dostupné pouze pro studenty předmětu 4IZ460 - Pokročilé přístupy k DZD v aktuálním semestru.

Hledání dodatečných podmínek s odlišným tvarem histogramu

Data Accidents - Histogram za podmínky roste a pro dodatečnou podmínku částečně klesá

Příklad se týká dat Accidents a řeší problém: Celkové počty nehod v 2005 až 2015 klesají, ale počty nehod malých motocyklů v městských oblastech rostou. Existují nějaké dodatečné okolnosti za kterých počty nehod malých motocyklů v městských oblastech alespoň částečně klesají? Takové okolnosti je třeba identifikovat a podrobit další analýze. Podrobnosti k příkladu jsou zde.

Hledání podmínek za kterých jsou splněny požadavky na vzdálenost histogramu od vzoru

Data Hotel - vzdálenost histogramů od vzoru malá

Příklad se týká dat Hotel a řeší problém: Je dán histogram atributu jako vzor a zajímá nás za jakých okolností jsou vzdálenosti histogramu téhož atributu od vzoru malé (histogramy si jsou podobné). Takové okolnosti je třeba identifikovat a dále analyzovat. Podrobnosti k příkladu jsou zde.

Data Hotel - vzdálenost histogramů od vzoru velká

Příklad se týká dat Hotel a řeší problém: Je dán histogram atributu jako vzor a zajímá nás za jakých okolností jsou vzdálenosti histogramu téhož atributu od vzoru velké (histogramy si nejsou podobné). Takové okolnosti je třeba identifikovat a dále analyzovat. Podrobnosti k příkladu jsou zde.

Hledání zajímavých histogramů týkajících se podílu podmínky na kategoriích

Data Hotel - podíl podmínky na kategorii je alespoň 50 %

Příklad se týká dat Hotel a řeší problém: Existují podmínky a den týdne takové, že alespoň 50% ze všech hostů přijíždějících v tomto dni vyhovuje podmínkám? Takové podmínky je třeba identifikovat a dále analyzovat. Podrobnosti k příkladu jsou zde.

lm_guha_di_typul_cf.txt · Poslední úprava: 2019/10/27 18:52 (upraveno mimo DokuWiki)