Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod


Data Hotel

Další data


Typové úlohy
Všechny řešené příklady


Řešené příklady s detaily na wiki

Histogramy na wiki

Asociační pravidla na wiki

Kontingenční tabulky na wiki

Dvojice asociačních pravidel


lm_guha_di_typy_uloh_podobne

Typové úlohy pro hledání podobných skupin objektů

Jsou uvedeny typové úlohy týkající se hledání podobných skupin objektů na základě

Podobný tvar histogramu

Úlohy tohoto typu lze charakterizovat takto:

  • Vyjdeme z histogramu daného atributu A na podmatici M/ω se zajímavým tvarem
  • Zajímá nás, na jakých dalších podmaticích M/χ má histogram atributu A podobný tvar
  • Zajímavý histogram uložíme do galerie
  • Určíme maximální vzdálenost histogramů jako podmínku pro jejich podobnost a tuto podmínku vyjádříme pomocí CF-kvantifikátoru pattern - difference.
  • Definujeme množinu COND relevantních χ jako množinu podmínek pro proceduru CF-Miner.
  • Pomocí procedury CF-Miner s případnými korekcemi parametrů najdeme všechny relevantní podmatice M/χ.

Příklad uvedený zde ukazuje možnosti hledání podmatic M/χ takových, že vzdálenost histogramu na M/χ a histogramu na M/ω je menší než dané maximum. Jedná se o příklad již prezentovaný jako příklad aplikace procedury CF-Miner. Týká se histogramu atributu DHodnoceni matice dat Hotel. Histogram na podmatici M/ω se zajímavým tvarem ukazující procentuální podíl jednotlivých kategorií, je uveden v levé části následujícího obrázku (součet podílů je 101 díky zaokrouhlovací chybě). Histogram v pravé části obrázku se týká jisté podmatice M/χ a je dle daných kriterií podobný histogramu na M/ω.

Podobné charakteristiky asociačních pravidel

Prozatím je k dispozici ukázka řešení úlohy Je pro některé řidiče za nějakých okolností relativní četnost poruch s nějakou závažností téměř stejná pro muže i pro ženy? Podrobnosti jsou uvedeny zde, jedná se o druhou dílčí otázku.

Bude doplněno.

Podobné rozložení frekvencí v kontingenčních tabulkách

Bude doplněno

lm_guha_di_typy_uloh_podobne.txt · Poslední úprava: 2020/02/28 16:15 (upraveno mimo DokuWiki)