Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_sdkl_proc

SDKL-Miner

Procedura SDKL-Miner pracuje s SDKL-vztahy α×β: R≈C/χ.
Zde R a C jsou kategoriální atributy, α,β,χ jsou booleovské atributy
a ≈ je SDKL-kvantifikátor.

SDKL-vztah α×β: R≈C/χ je určen pro vyjádření rozdílu mezi vztahy kategoriálních atributů R a C na podmaticích daných booleovskýmmi atributy α∧χ a β∧χ. Podmatice M/α∧χ matice M je totéž jako podmatice (M/α)/χ matice M/α, analogicky pro M/β∧χ. Rozdíl mezi vztahy kategoriálních atributů R a C na podmaticích M/α∧χ a M/β∧χ matice M je tedy totéž jako rozdíl mezi vztahy atributů R a C za podmínky χ na podmaticích M/α a M/β.

Zadání procedury se provádí v okně dle následujícího obrázku.

Zadává se množina relevantních SDKL-vztahů. Tlačítkem Validate se vyvolá kontrola zadání.

Parametrem Maximal number of hypotheses to be mined se udává maximální počet pravidel, který může být nalezen. Parametr je dostupný po použití tlačítka Params. Po dosažení uvedeného maximálního počtu pravidel se běh procedury ukončí.

Procedura se spustí jedním z tlačítek Run, Bkgrnd Run, Grid Run popsaných zde. Prohlížení a interpretace výsledků se zahajuje tlačítkem Show Results.

Tlačítkem Task Clone se provede vyklonování úlohy.

Ukázky aplikací procedury SDKL-Miner jsou zde.

Množina relevantních SDKL-vztahů

Množina relevantních SDKL-vztahů je dána

  • zadáním neprázdného seznamu atributů relevantních pro řádkové atributy, to se zahajuje tlačítkem
    ROW ATTRIBUTES
  • zadáním neprázdného seznamu atributů relevantních pro sloupcové atributy, to se zahajuje tlačítkem COLUMN ATTRIBUTES
  • zadáním množiny ALFA relevantních množin α, to se zahajuje tlačítkem FIRST SET
  • zadáním množiny BETA relevantních množin β, to se zahajuje tlačítkem SECOND SET
  • zadáním množiny COND relevantních podmínek, to se zahajuje tlačítkem CONDITION
  • zadáním SDKL-kvantifikátoru ≈, to se zahajuje tlačítkem QUANTIFIERS

Množiny ANT, SUCC a COND se zadávají jako množiny relevantních cedentů.

Součástí zadání množiny relevantních SDKL-výrazů je i zadání vztahu množin α a β, které se vyvolá tlačítkem Params.

Množina relevantních množin α musí být vždy neprázdná, množina relevantních množin β i množina podmínek mohou být prázdné. V zadání těchto množin se mohou vyskytovat stejné atributy.

Za relevantní SDKL-vztahy jsou potom považovány všechny SDKL-výrazy α×β: R≈C/χ takové, že R je uveden v seznamu řádkových atributů, C je uveden v seznamu sloupcových atributů, α ∈ ALFA, β ∈ BETA, χ ∈ COND a zároveň α, β a χ nemají společné atributy.

Kontrola zadání

Kontrola zahrnuje jednak obecné kontroly společné pro všechny procedury a jednak kontroly zadání parametrů specifických pro SDKL-Miner.

lm_guha_te_sdkl_proc.txt · Poslední úprava: 2020/02/27 20:42 (upraveno mimo DokuWiki)