Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_temata_akcni_pravidla_a_procedura_ac4ft-miner

Akční pravidla a procedura Ac4ft-Miner

Pro akční pravidla a proceduru Ac4ft-Miner jsou k dispozici tato témata:

Základní informace

Procedura Ac4ft-Miner pracuje s akčními pravidly φ ∧ Φ ≈ ψ ∧ Ψ a s podmíněnými akčními pravidly φ ∧ Φ ≈ ψ ∧ Ψ /χ Zde φ, ψ, χ jsou booleovské atributy, φ je stabilní antecedent a ψ je stabilní sukcedent. Φ a Ψ jsou změny booleovských atributů, Φ je změna antecedentu a Ψ je změna sukcedentu. Symbol ≈ je Ac4ft-kvantifikátor. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Příklady typických aplikací

Jsou uvedeny tři příklady aplikací procedury Ac4ft-Miner. Dále předpokládáme, že jsou dány skupiny atributů S1, S2, S3, V, Z a atribut A.

  1. První příklad se týká úlohy hledání okolností daných konjunkcí φ booleovských charakteristik skupin S1, S2, S3 takových, že změna booleovské charakteristiky κ1 skupiny V na charakteristiku κ2 způsobí výrazný rozdíl mezi charakteristikami asociačních pravidel φ ∧ κ1 ≈ A(u) a φ ∧ κ2 ≈ A(u) kde u je předem daná kategorie atributu A. Podrobnosti jsou uvedeny zde.
  2. Druhý příklad se týká podobné úlohy jako první příklad. Ptáme se však, jakou změnu booleovské charakteristiky skupiny Z změna κ1 na κ2 vyvolá. Podrobnosti jsou uvedeny zde.
  3. Třetí příklad je téměř stejný jako první příklad. Booleovský atribut A(u) se však týká libovolné kategorie atributu A a zajímá nás násobné změna vedoucí k násobně vyšší konfidenci pravidla φ ∧ κ2 ≈ A(u) oproti pravidlu φ ∧ κ1 ≈ A(u). Podrobnosti jsou uvedeny zde.
lm_guha_te_temata_akcni_pravidla_a_procedura_ac4ft-miner.txt · Poslední úprava: 2020/02/27 23:51 (upraveno mimo DokuWiki)