Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_procedury_prehled

Přehled GUHA procedur systému LISp-Miner

V systému LISp-Miner je implementováno devět GUHA procedur. V této wiki je podrobně popsáno sedm GUHA procedur pracujících se vztahy verifikovanými na základě různých typů kontingenčních tabulek. Dále je zde stručný odkaz na další dvě GUHA procedury.

Sedm podrobně popsaných GUHA procedur

Popisované GUHA procedury pracují se vztahy vycházejícími z asociačních pravidel, histogramů, kontingenčních tabulek a akčních pravidel. Jedná se o následující procedury:

Všechny procedury jsou GUHA procedury ve smyslu původní definice. To znamená, že na vstupu jsou analyzovaná data spolu se zadáním množiny relevantních tvrzení a na výstupu jsou všechna prostá tvrzení.

Analyzovaná data jsou ve formě matice dat, která je výsledkem předzpracování v systému LISp-Miner.

Zadání množiny relevantních tvrzení se pro všechny procedury provádí podle jednotného schematu.

Je k dispozici přehled typových úloh řešitelných pomocí uvedených procedur.

Jsou k dispozici i tipy a odpovědi na časté otázky.

Další dvě GUHA procedury

Krom GUHA procedur pracujících se vztahy verifikovanými v různých typech kontingenčních tabulek, jsou v systému LISp-Miner jsou implementovány i dvě další GUHA procedury:

  • Procedura MCluster-Miner vychází jak z obecného postupu shlukové analýzy, tak z principu metody GUHA. Výsledkem proto není jediná možná varianta shlukování, ale všechny varianty, které vyhovují zadání.
  • Procedura ETree-Miner vychází jak z obecného postupu vytváření rozhodovacích stromů, tak z principu metody GUHA. Výsledkem proto nemusí být pouze jeden rozhodovací strom, ale tzv. explorační strom reprezentující celý les rozhodovacích stromů.
lm_guha_te_procedury_prehled.txt · Poslední úprava: 2019/10/07 15:19 (upraveno mimo DokuWiki)