Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_temata_histogramy_a_procedura_cf-miner

Histogramy a procedura CF-Miner

Základní informace

Procedura CF-Miner pracuje s histogramy A/χ kde A je kategoriální atribut a χ je booleovský atribut. Hledá takové histogramy, které splňují podmínku odpovídající zadanému CF-kvantifikátoru ≈ na podmatici analyzované matice definované booleovským atributem χ. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Příklady typických aplikací

Je uvedeno několik typických příkladů aplikací procedury CF-Miner, které lze opakovat na vlastních datech bez podrobného studia náležitostí zadání. Vždy se jedná o hledání podmatice na které histogram splňuje nějakou zajímavou podmínku.

  1. Výrazně převažuje jeden sloupec histogramu. Příklady jsou uvedeny zde, zde, a zde. K tomuto typu úloh je k dispozici i obecný postup pro řešení.
  2. Výška sloupců histogramu je přibližně stejná. Příklady jsou uvedeny zde a zde.K tomuto typu úloh je k dispozici i obecný postup pro řešení.
  3. Histogram roste. Příklady jsou uvedeny zde a zde. K tomuto typu úloh je k dispozici i obecný postup pro řešení.
  4. Histogram klesá. Příklady jsou uvedeny zde a zde. K tomuto typu úloh je k dispozici i obecný postup pro řešení.
  5. Histogram za podmínky roste a pro dodatečnou podmínku částečně klesá. Příklad je uveden zde.
  6. Vzdálenost histogramů od vzoru je malá. Příklad je uveden zde.
  7. Vzdálenost histogramů od vzoru je velká. Příklad je uveden zde.
  8. Podíl podmínky na kategorii je alespoň 50 %. Příklad je uveden zde.

Typové úlohy hledání výjimek a odlišností

Typové úlohy pro hledání podobných skupin objektů

Pro proceduru CF-Miner je popsána jedna typová úloha na hledání podobných skupin objektů:

lm_guha_te_temata_histogramy_a_procedura_cf-miner.txt · Poslední úprava: 2020/02/28 14:29 (upraveno mimo DokuWiki)