Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_oc_prehled

Observační kalkuly - relevantní výsledky, přehled

Se systémem LISp-Miner souvisí i výzkum v oblasti oblasti observačních kalkulů. Při implementaci a aplikacích procedury 4ft-Miner se využívají teoretické výsledky spojené s dedukčními pravidly a se zpracováním neúplné informace. Tyto výsledky se vážou na třídy asociačních pravidel, proto je nejprve uveden přehled důležitých tříd asociačních pravidel.

Dále jsou stručně uvedena dedukční pravidla pro GUHA asociační pravidla. Poté jsou prezentovány příklady korektních i nekorektních dedukčních pravidel. Příklady jsou využity pro připomenutí několika v této souvislosti užitečných tříd asociačních pravidel a k prezentaci s nimi svázaných dedukčních pravidel využívaných procedurou 4ft-Miner.

Pro důležité třídy asociačních pravidel jsou pak uvedeny relevantní výsledky ohledně zpracování neúplné informace používané v proceduře 4ft-Miner.

Pro praktické aplikace jsou důležité i výsledky ohledně podmíněných asociačních pravidel.

lm_guha_te_oc_prehled.txt · Poslední úprava: 2019/09/15 11:45 (upraveno mimo DokuWiki)