Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_4ft_kvantifikator

Zadání 4ft-kvantifikátoru

Součástí zadání množiny relevantních asociačních pravidel φ≈ψ i podmíněných asociačních pravidel φ≈ψ/χ je zadání 4ft-kvantifikátoru ≈ v okně dle následujícího obrázku.

4ft-kvantifikátor ≈ je dán jako konjunkce 4ft-kvantifikátorů zadaných v tomto okně. To znamená, že podmínka definující 4ft-kvantifikátor ≈ je konjunkcí podmínek definujících jednotlivé zadané 4ft-kvantifikátory. Lze to říci i tak, že platí F = F≈1*F≈2* …*F≈u, kde ≈1,≈2,…,≈u jsou jednotlivé zadané 4ft-kvantifikátory. Připomeňme, že F je asociovaná funkce 4ft-kvantifikátoru ≈.

Každé z uvedených tlačítek zahajuje zadávání jiného typu 4ft-kvantifikátoru.

  • Tlačítkem Add statistical quantifier se zadávají statistické 4ft-kvantifikátory popsané zde.
  • Tlačítkem Add BASE/CEIL quantifier se zadávají 4ft-kvantifikátory BASE a Ceiling popsané zde.
  • Tlačítkem Add simple frequencies quantifier se zadávají jednoduché frekvenční 4ft-kvantifikátory popsané zde.
  • Tlačítkem Add frequency difference quantifier se zadávají rozdílové frekvenční 4ft-kvantifikátory umožňující vyjádřit asociační pravidlo jako výjimku z histogramu. Tyto 4ft-kvantifikátory jsou popsány zde. Při zadávání rozdílových frekvenčních 4ft-kvantifikátorů mohou být využity uložené vzory.

Při zadávání všech 4ft-kvantifikátorů je k dispozici i rámec Primary IM settings, který se při zadávání ignoruje.

Vzhledem k tomu, že je možno současně zadat více 4ft-kvantifikátorů různých typů a výsledný 4ft-kvantifikátor je potom konjunkcí zadaných 4ft-kvantifikátorů, je celkové množství výsledných 4ft-kvantifikátorů obrovské. Mezi nimi je však několik kombinací, které se často používají. Tyto kombinace jsou popsány zvlášť jako vybrané 4ft-kvantifikátory.

Příklady aplikací různých 4ft-kvantifikátorů jsou zde.

lm_guha_te_4ft_kvantifikator.txt · Poslední úprava: 2020/03/04 15:08 (upraveno mimo DokuWiki)