Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_sdkl_interpretace

Prohlížení a interpretace výsledků SDKL-Miner

Prohlížení a interpretace výsledků procedury SDKL-Miner začínají na obrazovce dle následujícího obrázku.

V prvním sloupci je pořadové číslo SDKL-vztahu. Ve druhém sloupci je jeho identifikační číslo pravidla přiřazené procedurou. Ve třetím sloupci až pátém sloupci jsou hodnoty charakteristik SDKL-vztahu odvozené ze zadaných SDKL-kvantifikátorů. V šestém sloupci je zapsán SDKL-vztah.

Tlačítkem Detail se otevře okno s detailním zobrazením SDKL-vztahu.

Tlačítkem Goto ID se zobrazí SDKL-vztah se zadaným ID. ID SDKL-výrazu je uvedeno ve druhém sloupci, viz úvodní obrázek.

Tlačítkem Copy se zkopírují označená pravidla do vybrané skupiny SDKL-vztahů.

Tlačítkem Sorting se startuje definice uspořádání zobrazených SDKL-vztahů.

Tlačítkem Export se vyvolá okno pro export SDKL-vztahů.

Detailní zobrazení SDKL-vztahu

Tlačítkem Detail se vyvolá detailní zobrazení SDKL-vztahu. V následujícím obrázku jsou zkombinovány výstupy pro záložky FIRST SET a SECOND SET. Jedná se o stejný SDKL-vztah jako zde.

Na záložce TEXT se zobrazí textové informace zahrnující zejména různé charakteristiky SDCF-výrazu. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce DATA se zobrazí informace o hodnotách atributů vyskytujících se v KL-vztahu. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce DIFF ABS se zobrazí histogram ukazující rozdíly frekvencí z obou histogramů zobrazených na záložkách FIRST SET a SECOND SET. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce DIFF REL se zobrazí histogram ukazující rozdíly relativních frekvencí z obou histogramů zobrazených záložkách FIRST SET a SECOND SET. Podrobnosti jsou zde.

Tlačítkem Export, které je k dispozici pro všechny záložky se zobrazí okno dle následujícího obrázku. Zvoleným způsobem je možno vyexportovat informace zobrazené na záložce.

Uspořádání zobrazených SDKL-vztahů

Uspořádání zobrazených pravidel se definuje v okně dle následujícího obrázku.

DODELAT po opravě LM

Platí:

  • Kriteria se uplatňují v tom pořadí, jak jsou uvedena. Pro změnu pořadí kriterií slouží tlačítka Move up a Move down.
  • Tlačítkem Del je možno vymazat kriterium Values of:. Kriterium se obnoví použitím tlačítka Values. Podrobnosti o tomto kriteriu jsou zde.
  • Tlačítkem Cedents se nastavují kriteria pro jednotlivé cedenty, tj. pro First set (set α) Second set (set β) a Condition. Tato kriteria jsou povinná a nelze je vymazat. Podrobnosti o těchto kriteriích jsou zde.
  • Tlačítkem First set se nastavují kriteria pro charakteristiky podmatice dané booleovským
    atributem α.
  • Tlačítkem Second set se nastavují kriteria pro charakteristiky podmatice dané booleovským
    atributem β.
  • Tlačítkem Hypo. length je možno přidat kriterium Length of hypothesis. Kriterium se vymaže pomocí tlačítka Del. Podrobnosti o tomto kriteriu jsou zde.
lm_guha_te_sdkl_interpretace.txt · Poslední úprava: 2019/07/20 16:31 (upraveno mimo DokuWiki)