Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_tridy_prehled

Třídy asociačních pravidel

Třídy asociačních pravidel mají úzký vztah k dedukčním pravidlům využívaným při implementaci procedury 4ft-Miner a aplikacích procedury 4ft-Miner. Jsou důležité i při zpracování neúplné informace.

Některé z těchto tříd jsou definovány v monografii Mechanizing Hypothesis Formation (Mathematical Foundations for a General Theory), všechny uvedené třídy a i některé další jsou studovány v monografii Observational Calculi and Association Rules. Krom výše zmíněných monografií jsou relevantní výsledky i v článku Logical Aspects of Dealing with Domain Knowledge in Data Mining with Association Rules.

Třídy asociačních pravidel jsou definovány pomocí podmínek zachování pravdivosti. Podmínka zachování pravdivosti se týká dvou čtveřic nezáporných celých čísel ‹a,b,c,d› a ‹a',b',c',d'›. Podmínka zachování pravdivosti (TPC Truth Preservation Condition, viz Observational Calculi and Association Rules) je {0,1}-hodnotová funkce C(a,b,c,d,a',b',c',d').

Třída 4ft-kvantifikátorů 4ft[C] definovaná podmínkou zachování pravdivosti C je množina všech 4ft-kvantifikátorů ≈ splňujících podmínku: jestliže ≈(a,b,c,d) = 1 ∧ C(a,b,c,d,a',b',c',d') = 1, pak ≈(a',b',c',d') = 1.

Třída asociačních pravidel daná podmínkou zachování pravdivosti C je množina všech asociačních pravidel φ≈ψ takových, že ≈ patří do třídy 4ft-kvantifikátorů 4ft[C].

Přehled důležitých tříd 4ft-kvantifikátorů je zde. Informace o příslušnosti 4ft-kvantifikátorů implementovaných v proceduře 4ft-Miner k jednotlivým třídám jsou zde.

lm_guha_te_tridy_prehled.txt · Poslední úprava: 2019/09/10 21:40 (upraveno mimo DokuWiki)