Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_kl_interpretace

Prohlížení a interpretace výsledků KL-Miner

Prohlížení a interpretace výsledků procedury KL-Miner začínají na obrazovce dle následujícího obrázku.

V prvním sloupci je pořadové číslo KL-vztahu. Ve druhém sloupci je identifikační číslo KL-vztahu přiřazené procedurou. Ve třetím sloupci sloupci jsou hodnoty charakteristik KL-vztahu odvozené ze zadaných KL-kvantifikátorů. Ve čtvrtém sloupci je zapsán KL-vztah.

Tlačítkem Detail se otevře okno s detailním zobrazením KL-vztahu.

Tlačítkem Goto ID se zobrazí CF-výraz se zadaným ID. ID CF-výrazu je uvedeno ve druhém sloupci, viz úvodní obrázek.

Tlačítkem Copy se zkopírují označená pravidla do vybrané skupiny KL-vztahů.

Tlačítkem Filter se startuje základní filtrování KL-vztahů.

Tlačítkem Syntax filter se startuje pokročilé filtrování KL-vztahů. Podrobnosti jsou zde.

Tlačítkem Sorting se startuje definice uspořádání zobrazených KL-vztahů.

Tlačítkem Export se vyvolá okno pro export pravidel.

Detailní zobrazení KL-vztahu

Tlačítkem Detail se vyvolá zobrazení CF-výrazu dle následujícího obrázku.

Je aktivní záložka FREQUENCIES.

Na záložce TEXT se zobrazí textové informace zahrnující zejména různé charakteristiky KL-vztahu. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce DATA se zobrazí informace o hodnotách atributů vyskytujících se v podmínce χ zobrazeného
KL-vztahu R≈C/χ pro řádky splňující podmínku χ. Pro každý řádek je na začátku uvedena hodnota atributů
R a C.

Tlačítkem Export, které je k dispozici pro všechny záložky se zobrazí okno dle následujícího obrázku. Zvoleným způsobem je možno vyexportovat informace zobrazené na záložce.

Tlačítkem Store to gallery je možno uložit zobrazený KL-vztah do galerie.

Podrobnosti o tlačítku Add as column jsou zde.

Tlačítkem Save table as … je možno uložit zobrazenou červenou tabulku jako soubor.

Základní filtrování KL-vztahů

Parametry pro základní filtrování KL-vztahů se nastavují v okně dle následujícího obrázku.

Tlačítkem Condition se vyvolá nastavení filtru pro cedent pro podmínku CF-výrazu.

DODELAT PO OPRAVE LM

Uspořádání zobrazených KL-vztahů

Uspořádání zobrazených KL-vztahů se definuje v okně dle následujícího obrázku.

Platí:

  • Kriteria se uplatňují v tom pořadí, jak jsou uvedena. Pro změnu pořadí kriterií slouží tlačítka Move up a Move down.
  • Tlačítkem Del je možno vymazat kriterium Values of:. Kriterium se obnoví použitím tlačítka Values. Podrobnosti o tomto kriteriu jsou zde.
  • Tlačítkem Hypo. length je možno přidat kriterium Length of hypothesis. Kriterium se vymaže pomocí tlačítka Del. Podrobnosti o tomto kriteriu jsou zde.
  • Tlačítkem Cedents se nastavují kriteria pro Condition. Toto kriterium je povinné a nelze je vymazat. Tlačítkem Cedents se nastavují i kriteria pořadí pro atributy pro něž jsou uvedeny histogramy. Podrobnosti o tomto tlačítku jsou zde.
lm_guha_te_kl_interpretace.txt · Poslední úprava: 2019/07/19 13:49 (upraveno mimo DokuWiki)