Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_4ft_interpretace

Prohlížení a interpretace výsledků 4ft-Miner

Prohlížení a interpretace výsledků procedury 4ft-Miner začínají na obrazovce dle následujícího obrázku.

V prvním sloupci je pořadové číslo pravidla. Ve druhém sloupci je identifikační číslo pravidla přiřazené procedurou. Ve třetím sloupci je hodnota charakteristiky pravidla odvozená z posledního ze zadaných 4ft-kvantifikátorů. Ve čtvrtém sloupci je zapsáno pravidlo.

Tlačítkem Detail se otevře okno s detailním zobrazením pravidla.

Tlačítkem Goto ID se zobrazí pravidlo se zadaným ID. ID pravidla je uvedeno ve druhém sloupci, viz úvodní obrázek.

Tlačítkem Copy se zkopírují označená pravidla do vybrané skupiny pravidel.

Tlačítkem Filter se startuje základní filtrování pravidel.

Tlačítkem Syntax filter se startuje pokročilé filtrování CF-výrazů. Podrobnosti jsou zde.

Tlačítkem BK filter se startuje filtrování pravidel s využitím doménových znalostí. Podrobnosti jsou zde.

Tlačítkem BK Survey se zobrazí přehled prvků doménových znalostí.

Tlačítkem Sorting se startuje definice uspořádání zobrazených pravidel.

Tlačítkem Export se vyvolá okno pro export pravidel.

Detailní zobrazení pravidla

Tlačítkem Detail se vyvolá zobrazení pravidla dle následujícího obrázku.

Je aktivní záložka FREQUENCIES. Červená čtyřpolní tabulka obsahuje frekvence ze čtyřpolní tabulky zobrazeného pravidla vzniklou aplikací zvoleného způsobu zpracování neúplné informace zadaného parametrem Handling of missing values.

Na záložce TEXT se zobrazí textové informace zahrnující zejména různé charakteristiky pravidla. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce DATA se zobrazí informace o hodnotách atributů vyskytujících se v pravidle. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce 9-FOLD TABLE se zobrazují devítipolní tabulky použité při aplikaci zvoleného způsobu zpracování neúplné informace. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce FREQDIFF se zobrazují …. . Podrobnosti jsou zde. BUDE DOPLŇENO

Na záložce PIE se zobrazuje koláčová forma pravidla. Podrobnosti jsou zde.

Na záložce BAYES se zobrazují bayesovské aspekty pravidla. Podrobnosti jsou v článku R. Piché, M. Järvenpää, E. Turunen, M. Šimůnek:Bayesian analysis of GUHA hypotheses. J. Intell. Inf. Syst. 42(1): 47-73 (2014), viz též článek R. Piché, E. Turunen:Bayesian Assaying of GUHA Nuggets. IPMU (1) 2010: 348-355.

Podrobnosti o tlačítku Add as column jsou zde.

Základní filtrování pravidel

Parametry pro základní filtrování pravidel se nastavují v okně dle následujícího obrázku.

Tlačítky Antecedent, Succedent a Condition se vyvolá nastavení filtru pro cedent daný názvem tlačítka.

Zbývající tlačítka slouží pro nastavení mezí uvedených charakteristik asociačního pravidla. Podrobnosti jsou zde.

Uspořádání zobrazených pravidel

Uspořádání zobrazených pravidel se definuje v okně dle následujícího obrázku.

Platí:

  • Kriteria se uplatňují v tom pořadí, jak jsou uvedena. Pro změnu pořadí kriterií slouží tlačítka Move up a Move down.
  • Tlačítkem Del je možno vymazat kriterium Values of:. Kriterium se obnoví použitím tlačítka Values. Podrobnosti o tomto kriteriu jsou zde.
  • Tlačítkem Hypo. length je možno přidat kriterium Length of hypothesis. Kriterium se vymaže pomocí tlačítka Del. Podrobnosti o tomto kriteriu jsou zde.
  • Tlačítkem Cedents se nastavují kriteria pro jednotlivé cedenty, tj. pro Antecedent, Succedent a Condition. Tato kriteria jsou povinná a nelze je vymazat. Podrobnosti o těchto kriteriích jsou zde.
lm_guha_te_4ft_interpretace.txt · Poslední úprava: 2019/10/02 21:04 (upraveno mimo DokuWiki)