Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_temata_dvojice_kontingencnich_tabulek_a_procedura_sdkl-miner

Dvojice kontingenčních tabulek a procedura SDKL-Miner

Pro dvojice kontingenčních tabulek a proceduru SDKL-Miner jsou k dispozici tato témata:

Základní informace

Procedura SDKL-Miner pracuje s SDKL-vztahy α×β: R≈C/χ. Zde R a C jsou kategoriální atributy, α,β,χ jsou booleovské atributy a ≈ je SDKL-kvantifikátor. SDKL-vztah α×β: RC/χ je určen pro vyjádření rozdílu mezi vztahy kategoriálních atributů R a C na podmaticích daných booleovskými atributy α∧χ a β∧χ. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Příklady typických aplikací

Je prozatím uveden jeden typických příklad aplikace procedury SDKL-Miner, který lze opakovat na vlastních datech bez podrobného studia náležitostí zadání.

Příklad řeší problém hledání dvou kategorií b1, b2 atributu B a booleovského atributu χ takových, že existují rozdíly mezi ordinálními závislostmi platnými mezi dostupnými ordinálními atributy na podmaticích daných booleovskými atributy B(b1)∧χ a B(b2)∧χ. Podrobnosti jsou zde.

lm_guha_te_temata_dvojice_kontingencnich_tabulek_a_procedura_sdkl-miner.txt · Poslední úprava: 2020/02/27 21:46 (upraveno mimo DokuWiki)