Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_4ft_prostota

Prostota

Procedura 4ft-Miner umožňuje pracovat s prostými asociačními pravidly ve smyslu uvedeném na konci článku o GUHA proceduře. Relevantní pravidlo je prosté, je-li pravdivé v daných datech a zároveň logicky neplyne jiného a ve výstupu již uvedeného tvrzení.

Připomeňme, že pravidlo φ'≈ψ' logicky plyne z pravidla φ≈ψ pokud ‹φ≈ψ,φ'≈ψ'› je korektní dedukční pravidlo.

Prostotu je možno využít pro slabě implikační kvantifikátory pro která jsou k dispozici transparentní dedukční pravidla. To znamená, že pokud využijeme prostotu, můžeme dosáhnout zestručnění výstupu tím, že jsou vynechána asociační pravidla, která zřejmým způsobem plynou z jiných, ve výstupu již uvedených pravidel.

V současné době není možno využít prostotu pro symetrické kvantifikátory.

Prostota pro slabě implikační kvantifikátory

Prostota pro slabě implikační kvantifikátory se zapíná volbou Prime rule test enabled z okna pro Zadání detailů výstupu 4ft-Miner. Je-li tato volba zapnuta a ve výstupu je uvedeno asociační pravidlo φ→ψ, pak se do výstupu již neuvede žádné pravidlo φ'→ψ' takové, že φ'→ψ' logicky plyne z φ→ψ. Zde → je slabě implikační kvantifikátor.

Volbu Prime rule test enabled má smysl zapínat pouze pro nepodmíněná asociační pravidla a pro slabě implikační kvantifikátory. To znamená, že mohou být použity následující 4ft-kvantifikátory nebo jejich kombinace:

  • p-Implikace PIM, dolní kritická implikace LCI, horní kritická implikace LCI
  • BASE, support SUPP.

Pro implikační a slabě implikační pravidla se používají korektní dedukční pravidla - dvojice ‹φ≈ψ,φ≈ψ'› asociačních pravidel φ≈ψ a φ≈ψ'. Obě asociační pravidla mají stejný antecedent, liší se pouze sukcedentem.

Uvedeme typické příklady takových dedukčních pravidel spolu s ukázkou jejich vlivu na počet pravidel ve výstupu. Důležité je, zda se pro dedukci využívá dílčí cedent - konjunkce nebo disjunkce. Obvykle dochází k výraznějšímu snížení počtu vystupujících pravidel pro dílčí cedenty - disjunkce.

Příklady využití pro konjunkce jsou zde, příklady využití pro disjunkce jsou zde.

Prostota pro symetrické kvantifikátory

Prostota pro symetrické kvantifikátory byla implementována v první versi systému LISp-Miner. Po rozšíření systému o práci s dílčími cedenty byla možnost využití prostoty pro symetrické kvantifikátory prozatím vypnuta. To je vidět v okně pro Zadání detailů výstupu 4ft-Miner, kde je potlačena možnost vypnout volbu Include both symmetric hypotheses.

lm_guha_te_4ft_prostota.txt · Poslední úprava: 2020/03/08 12:11 (upraveno mimo DokuWiki)