Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_temata_dvojice_asociacnich_pravidel_a_procedura_sd4ft-miner

Dvojice asociačních pravidel a procedura SD4ft-Miner

Základní informace

Procedura SD4ft-Miner pracuje s SD4ft-pravidly α×β:φ∼ψ a s podmíněnými SD4ft-pravidly α×β:φ∼ψ/χ. Zde α, β φ, ψ, χ jsou booleovské atributy, ∼ je SD4ft-kvantifikátor. Booleovský atribut φ se nazývá antecedent, ψ je sukcedent (konsequent), α je definice první množiny, β je definice druhé množiny a χ je podmínka. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Příklady typických aplikací

Je uvedeno několik typických příkladů aplikací procedury SD4ft-Miner, které lze opakovat na vlastních datech bez podrobného studia náležitostí zadání.

  1. Hledání dvou kategorií b1, b2 atributu B a asociačních pravidel φ ≈ ψ takových, že konfidence podmíněného asociačního pravidla φ ≈ ψ/B(b1) je násobně vyšší než konfidence podmíněného asociačního pravidla φ ≈ ψ/B(b2). Příklady jsou uvedeny zde a zde (viz první dílčí analytickou otázku). K tomuto typu úloh je k dispozici i obecný postup pro řešení.
  2. Hledání dvou kategorií b1, b2 atributu B a asociačních pravidel φ ≈ ψ takových, že rozdíl mezi konfidencemi podmíněných asociačních pravidel φ ≈ ψ/B(b1) a φ ≈ ψ/B(b2) je vysoký. Příklady jsou uvedeny zde, zde a zde. K tomuto typu úloh je k dispozici i obecný postup pro řešení
  3. Hledání dvou kategorií b1, b2 atributu B a asociačních pravidel φ ≈ ψ takových, že konfidence podmíněného asociačního pravidla φ ≈ ψ/B(b1) je téměř stejná jako konfidence podmíněného asociačního pravidla φ ≈ ψ/B(b2). Příklad je uveden zde (viz druhou dílčí analytickou otázku).

Typové úlohy hledání výjimek a odlišností

Pro proceduru SD4ft-Miner jsou popsány následující dvě typové úlohy na hledání výjimek a odlišností.

Typové úlohy pro hledání podobných skupin objektů

Je k dispozici jedna typová úloha pro hledání podobných skupin objektů řešená pomocí procedury SD4ft-Miner:

lm_guha_te_temata_dvojice_asociacnich_pravidel_a_procedura_sd4ft-miner.txt · Poslední úprava: 2020/02/28 16:15 (upraveno mimo DokuWiki)