Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_struktura

Tři wiki o systému LISp-Miner

Tato wiki je druhou ze systému tří wiki

jehož cílem je prezentovat systém LISp-Miner a s ním související výzkum v oblasti dobývání znalostí z databází. Pro zájemce o systém LISp-Miner je relevantní i toto prohlášení.

Wiki Systém LISp-Miner

První wiki Systém LISp-Miner představuje systém LISP-Miner jako softwarový systém. Jsou popsány hlavní rysy systému, zásady práce s ním - instalace systému, stažení demonstračních dat, základy ovládání a ukázkové postupy pro procedury CF-Miner, KL-Miner, 4ft-Miner, MCluster-Miner, ETree-Miner. Je také popsán skriptovací jazyk LMCL a možnosti generování umělých dat.

Wiki Systém LISp-Miner a metoda GUHA

Tato wiki definuje související pojmy a podrobněji popisuje sedm GUHA systému LISP-Miner. Metoda GUHA a GUHA procedura jsou představeny v první části úvodu. V úvodu jsou i informace o souvisejícím výzkumu a náměty k dalšímu výzkumu. Je k dispozici i přehled vybraných publikací o metodě GUHA a systému LISp-Miner. Jako poslední je v úvodu uvedeno prohlášení autorů.

Poté jsou prezentovány:

Tato wiki je zároveň i rozšířením informací o těchto procedurách publikovaných v knize Dobývání znalostí z databází, LISp-Miner a GUHA. Jsou zde popsány nové možnosti těchto procedur. Pokud se tedy liší popis těchto procedur v knize od popisu uvedeného v této wiki, jsou platné informace uvedené v této wiki.

Wiki LISp-Miner, metoda GUHA a typové úlohy

Třetí wiki Systém LISp-Miner, metoda GUHA a typové úlohy podrobně prezentuje důležité typové úlohy, které je možno řešit pomocí GUHA procedur popsaných v této wiki.

lm_guha_te_struktura.txt · Poslední úprava: 2022/12/23 15:44 autor: jra