Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_lm

Systém LISp-Miner

LISp-Miner je akademický softwarový systém určený pro výzkum a výuku dobývání znalostí z databází, Systém je vyvíjený na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze od roku 1995. Základní informace o systému LISP-Miner jsou zde.

Jádrem systému je devět GUHA procedur implementovaných s využitím algoritmů a prostředků pro práci s bitovými řetízky vyvinutých pro proceduru 4ft-Miner. Systém poskytuje i bohaté prostředky pro transformace analyzovaných dat, interpretaci výsledků procedur, využití doménových znalostí a automatizaci práce s GUHA procedurami.

Cílem systému je podpora výzkumu a výuky dobývání znalostí z databází. Systém je využíván k výuce na Katedře informačního a znalostního inženýrství.

První GUHA procedurou implementovanou v systému LISp-Miner byla procedura 4ft-Miner. Procedura pracuje se vztahy, které jsou zobecněním asociačních pravidel poskytovaných algoritmem apriori. Je k dispozici porovnání procedury 4ft-Miner a algoritmu apriori, implementovaného v rámci package arules systému R. Ukazuje se, že apriori je o něco rychlejší, avšak 4ft-Miner umožňuje efektivní řešení podstatně obecnějších úloh a také více přístupů k práci s neúplnou informací.

lm_guha_te_lm.txt · Poslední úprava: 2020/02/23 18:21 (upraveno mimo DokuWiki)